Het onderzoeken van onderzoekend leren

08 maart 2023

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen. 

Dit vraagt een open, actieve houding waarin telkens gereflecteerd wordt op: 
‘Wat weet ik al over dit onderwerp?’ 
‘Welke vragen heb ik?’  
‘Hoe kan ik nieuwe inzichten opdoen?’  
‘Wat weet ik nu?’  
‘Hoe is mijn kennis veranderd?’ 
‘Welke vragen heb ik nu?’ 

Als startend kindcentrum zijn we kennis en ideeën rondom onderzoeken aan het verdiepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gesprekken, mini-workshops en het bezoeken van andere scholen, kindcentra en kinderdagverblijven.   

Laatst ontstond er spontaan een gesprek over de vraag; hoe kan je onderzoekend leren uitleggen aan anderen? Het documenteren van de eigenschappen van onderzoekend leren gaf de mogelijkheid nieuwe verbanden te zien tussen de verschillende onderdelen.

Het werken vanuit ideeën (concepten) ondersteunt het onderzoekend leren. Er is meer mogelijk wanneer er vanuit grote ideeën gewerkt wordt. Zo leverde een onderzoek naar cycli en patronen een leeractiviteit op waarbij de kinderen nadachten over dag en nacht en de tegenstelling tussen donker en licht. Dat leverde mooi onderzoek op naar verschillende luchten (en hoe die weergegeven kunnen worden). Natuurlijk gaan we ook kijken naar verschillende patronen in het dagelijks leven en hoe die ons beïnvloeden.  

Hoe staat het met jullie begrip over onderzoekend leren? Wat voor verbanden leggen jullie en wat is er nog onduidelijk? We horen het graag! 

 

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer