Missie en Visie

Missie en Visie

Het kindcentrum wordt vanuit verschillende besturen en organisaties aangestuurd. Iedere organisatie heeft zijn eigen missie en visie. Zoals in onze kindcentrumgids is te lezen, hebben we deze gecombineerd tot een passende missie en visie voor het kindcentrum, waarin elke organisatie ook tot zijn recht komt. 

Missie

Het kindcentrum is een plek waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om in hun eigen tempo te groeien en te ontwikkelen richting hun toekomst. Zodat ieder kind gedijt en kan bijdragen aan een mooiere wereld.

Visie

Het kindcentrum is een inclusieve leergemeenschap waarin iedereen naar elkaar luistert en open en transparant communiceert.  Er vindt een dialoog plaats tussen alle betrokkenen waardoor een hecht partnerschap wordt gevormd tussen kinderen, ouders en medewerkers. 

Het bijdragen en samenwerken van alle leerlingen wordt voortdurend gestimuleerd. Kinderen beïnvloeden en leren zowel binnen als buiten het kindcentrum. Zo ervaren kinderen eigenaarschap en burgerschap en leren zij de rechten en verantwoordelijkheden die verwant zijn aan deze waarden.  

In het kindcentrum hebben medewerkers goed zicht op leerlijnen en leerlingen.  Er is een beredeneerd, gedegen aanbod met een doordachte opbouw. Het kindcentrum werkt met het IB Primary Years Programme. Dit creëert een duidelijke pedagogische identiteit en geeft kaders en richting aan het leren. Het kindcentrum ontwikkelt een sterk netwerk in en buiten de wijk, waardoor geleerd wordt in de lokale context. 

Er zijn gestructureerde, georganiseerde, aantrekkelijke en uitdagende ruimtes en materialen die ontdekken, onderzoeken en maken stimuleren. De leermaterialen bieden de mogelijkheid om te onderzoeken vanuit vele perspectieven en talen. 

Het team van medewerkers van het kindcentrum heeft lef. Het bedenken, vastleggen, uitproberen, herzien, reflecteren en leren is onderdeel van de cultuur van het kindcentrum.  Een gemeenschappelijke aanpak ontstaat en blijft in stand door het systematisch herzien van afspraken, regels, routines die gebaseerd zijn op onderzoek en gedeelde waarden.