Taal in het kindcentrum

15 februari 2023

Afgelopen dinsdag kwam een aantal medewerkers samen om na te denken over de rol van taal in het kindcentrum. Taal wikkelt zich, zoals Ritchart zegt, rond, in, door en tussen alles wat wij, leraren en leerlingen, in de klas doen. (Ritchhart 2002: 141) en moet dus zorgvuldig onder de loep genomen worden.

Om samen een idee te krijgen wat de verschillende meningen zijn, en daarover te praten, deden we een leeractiviteit die ‘neem een standpunt in’ genoemd wordt. Het maakt duidelijk hoe er op verschillende manier gedacht wordt over taal en wat ieders perspectief is m.b.t. meertaligheid.

We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld. We streven er daarom naar om een kindcentrum te zijn: 

  • dat diversiteit verwelkomt, waardeert en omarmt 
  • waar kinderen hun thuis- en familietaal (of talen) met trots gebruiken.

Meertaligheid wordt gezien als een feit, een recht en een hulpmiddel tijdens het leren. Door globalisering en toegenomen mobiliteit komen we steeds meer in aanraking met kinderen die meertalig zijn. Meertaligheid komt het kindcentrum op verschillende manieren ten goede. Naast de cognitieve voordelen, waaronder verbeterde focus en probleemoplossende denkvermogen, heeft onderzoek aangetoond dat kinderen die meertalig zijn ook een grotere capaciteit hebben om na te denken, te praten en te analyseren over hoe talen werken.  Daarnaast is meertaligheid één van de manieren waarop kinderen leren over andere culturen. 

Kinderen in het kindcentrum streven ernaar om communicatief te zijn: zichzelf zelfverzekerd en creatief uit te drukken in meer dan één taal en op vele manieren.  Het is van fundamenteel belang dat kinderen effectief kunnen communiceren.  Zo kunnen we de missie van het kindcentrum realiseren; een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om in hun eigen tempo te groeien en te ontwikkelen richting hun toekomst. Zodat ieder kind gedijt en kan bijdragen aan een mooiere wereld.  

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer