Taal in het kindcentrum

15 februari 2023

Afgelopen dinsdag kwam een aantal medewerkers samen om na te denken over de rol van taal in het kindcentrum. Taal wikkelt zich, zoals Ritchart zegt, rond, in, door en tussen alles wat wij, leraren en leerlingen, in de klas doen. (Ritchhart 2002: 141) en moet dus zorgvuldig onder de loep genomen worden.

Om samen een idee te krijgen wat de verschillende meningen zijn, en daarover te praten, deden we een leeractiviteit die ‘neem een standpunt in’ genoemd wordt. Het maakt duidelijk hoe er op verschillende manier gedacht wordt over taal en wat ieders perspectief is m.b.t. meertaligheid.

We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld. We streven er daarom naar om een kindcentrum te zijn: 

  • dat diversiteit verwelkomt, waardeert en omarmt 
  • waar kinderen hun thuis- en familietaal (of talen) met trots gebruiken.

Meertaligheid wordt gezien als een feit, een recht en een hulpmiddel tijdens het leren. Door globalisering en toegenomen mobiliteit komen we steeds meer in aanraking met kinderen die meertalig zijn. Meertaligheid komt het kindcentrum op verschillende manieren ten goede. Naast de cognitieve voordelen, waaronder verbeterde focus en probleemoplossende denkvermogen, heeft onderzoek aangetoond dat kinderen die meertalig zijn ook een grotere capaciteit hebben om na te denken, te praten en te analyseren over hoe talen werken.  Daarnaast is meertaligheid één van de manieren waarop kinderen leren over andere culturen. 

Kinderen in het kindcentrum streven ernaar om communicatief te zijn: zichzelf zelfverzekerd en creatief uit te drukken in meer dan één taal en op vele manieren.  Het is van fundamenteel belang dat kinderen effectief kunnen communiceren.  Zo kunnen we de missie van het kindcentrum realiseren; een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om in hun eigen tempo te groeien en te ontwikkelen richting hun toekomst. Zodat ieder kind gedijt en kan bijdragen aan een mooiere wereld.  

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer