Taal in het kindcentrum

15 februari 2023

Afgelopen dinsdag kwam een aantal medewerkers samen om na te denken over de rol van taal in het kindcentrum. Taal wikkelt zich, zoals Ritchart zegt, rond, in, door en tussen alles wat wij, leraren en leerlingen, in de klas doen. (Ritchhart 2002: 141) en moet dus zorgvuldig onder de loep genomen worden.

Om samen een idee te krijgen wat de verschillende meningen zijn, en daarover te praten, deden we een leeractiviteit die ‘neem een standpunt in’ genoemd wordt. Het maakt duidelijk hoe er op verschillende manier gedacht wordt over taal en wat ieders perspectief is m.b.t. meertaligheid.

We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld. We streven er daarom naar om een kindcentrum te zijn: 

  • dat diversiteit verwelkomt, waardeert en omarmt 
  • waar kinderen hun thuis- en familietaal (of talen) met trots gebruiken.

Meertaligheid wordt gezien als een feit, een recht en een hulpmiddel tijdens het leren. Door globalisering en toegenomen mobiliteit komen we steeds meer in aanraking met kinderen die meertalig zijn. Meertaligheid komt het kindcentrum op verschillende manieren ten goede. Naast de cognitieve voordelen, waaronder verbeterde focus en probleemoplossende denkvermogen, heeft onderzoek aangetoond dat kinderen die meertalig zijn ook een grotere capaciteit hebben om na te denken, te praten en te analyseren over hoe talen werken.  Daarnaast is meertaligheid één van de manieren waarop kinderen leren over andere culturen. 

Kinderen in het kindcentrum streven ernaar om communicatief te zijn: zichzelf zelfverzekerd en creatief uit te drukken in meer dan één taal en op vele manieren.  Het is van fundamenteel belang dat kinderen effectief kunnen communiceren.  Zo kunnen we de missie van het kindcentrum realiseren; een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om in hun eigen tempo te groeien en te ontwikkelen richting hun toekomst. Zodat ieder kind gedijt en kan bijdragen aan een mooiere wereld.  

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Terugkijken en vooruit kijken

Terugkijken en vooruit kijken

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Lees meer