Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

12 mei 2023

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen. De onderzoekslijnen zullen elkaar opvolgen, maar kunnen ook parallel aan elkaar lopen. Deze week is een start gemaakt met de eerste onderzoekslijn: Wat, waarom en hoe mensen onderzoeken? De eerste laag aan onderzoeksvragen zijn: Wie ben jij? Wie is de Binck? Wat verwacht de leerling van de Binck? Wat verwacht de Binck van onze leerlingen? Door met elkaar te onderzoeken, te ontdekken en te maken proberen we deze onderzoekslijnen te beantwoorden.

 

We hebben onderzoek gedaan naar de mensen en materialen op de Binck. Tijdens het onderzoek naar de mensen en materialen zijn verschillende vragen gesteld door zowel onze leerling als de domeinmedewerkers:

 • Wie is Eveline?
 • Wie is Amber?
 • Wat zijn 10 vragen die je zou willen stellen aan Amber en Eveline?
 • Welke materialen liggen er in domein 2?
 • Welke materialen liggen er in domein 3?
 • Wat kan ik bouwen met deze (open-ended) materialen die ik heb gevonden in domein 2 en 3?
 • Welke kunst kan ik maken met de lichtprojector?
 • Welke invloed heeft kant op het licht?
 • Welke invloed hebben kralen op het licht?
 • Hoe kan ik met de materialen zo een stevig mogelijke toren bouwen?
 • Wat is klei?
 • Wat kan ik maken met klei?
 • Wat gebeurt er als je mengt?

 

Aan de hand van activiteiten en spel heeft onze leerling samen met de domeinmedewerker zo goed mogelijk deze vragen proberen te beantwoorden. Dat is ook de rol van de professional binnen ons kindcentrum.

 

In de domeinen heeft de medewerker ook de rol van een mentor voor de leerlingen. Een mentor die samen met de andere domeinmedewerkers de leerlingen coacht om opzoek te gaan naar de eigen antwoorden. Die vragen stelt zoals welke materialen heb je nodig om tot een antwoord te komen? Hoe ga je dit ontdekken? Hoe ga je het onderzoeken? Wat ga je ervan maken?

 

Welke vragen stel jij jezelf als je iets nieuws wil leren?

 

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer