Taalvriendelijkheid

23 juni 2023

We spreken allemaal verschillende talen, soms letterlijk omdat we zijn grootgebracht in een omgeving met verschillende thuis- en/of familietalen of omdat we deze talen hebben geleerd op de middelbare school en soms figuurlijk omdat we met ons lichaam en onze uitdrukking ook een hoop zeggen zonder te spreken. Taal is ook een van de middelen waarmee we onze kinderen opvoeden, onze normen en waarden mee over brengen en is onderdeel van onze identiteit.  

Daarom vinden wij als kindcentrum het belangrijk dat alle talen er mogen zijn. Het is de manier waarop de kinderen zich uitdrukken en deze talen zijn een onderdeel van wie ze zijn. In de afgelopen periode zijn verschillende collega’s op bezoek geweest bij onder andere Perron 07 in Den Haag en de International School Utrecht (ISU). Daar hebben we gekeken naar de manier waarop zij omgaan met de verschillende thuis- en/of familietalen van de kinderen.  

Op ISU maken de kinderen in de groepen 2 en 3 bijvoorbeeld tekeningen van zichzelf waarop ze aangeven in welk deel van hun lichaam ze welke taal gebruiken of voelen. Een jongen had zijn handen ingevuld als Nederlands, in zijn voetbalteam was de voertaal namelijk Nederlands en daar was hij keeper. Zijn hoofd was Engels, want hij dacht in de Engelse taal. In elk leerjaar hadden ze op een andere manier aandacht voor de verschillende talen van het kind en maakten ze deze zichtbaar in de omgeving.  

In Perron 07 hingen in de groepen ook verschillende manieren waarop de thuis- en/of familietalen werden gevierd. Een van de voorbeelden willen we ook inzetten als de start van onze uiting aan de taalvriendelijkheid binnen de Binck. Daar maakten alle ouders een collage waarop verschillende onderdelen van thuis zichtbaar waren. Een aantal mogelijkheden die op de collage kunnen zijn: 

  • Foto’s van de mensen die belangrijk zijn in het leven van de kinderen met hun naam, bijvoorbeeld papa, mama, broers, zussen, opa’s of oma’s, ooms en tantes, etc;  
  • Een foto of tekening van het huis waar het kind woont; 
  • Dingen die de kinderen graag doen qua spel of activiteiten; 
  • De talen die thuis of met familie worden gesproken. Waarbij namen en/of woorden in die talen geschreven staan met de uitspraak erbij; 
  • Huisdieren. 

We nodigen alle ouders in de Binck uit om een collage te maken voor hun kind. Deze zullen we ophangen in het domein, zodat kinderen een herkenningspunt hebben, we gericht in gesprek kunnen over wie er thuis zijn en daarmee de thuissituatie beter leren kennen en we de eerste klanken of gesproken taal van het kind kunnen plaatsen en beter kunnen begrijpen.  

Wat heb jij nodig om zo’n collage te maken? Wie zijn er belangrijk voor jouw kind? Wat is de thuissituatie? Welke talen vormen jullie identiteit? Waar zijn jullie als gezin trots op? 

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer