Vlietkinderen

Vlietkinderen

Vlietkinderen is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie waar wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de wereld een mooiere plek wordt wanneer iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, uitdagingen samen worden aangepakt en ieder kind mag opgroeien tot wereldburger.

Vlietkinderen streeft ernaar dat ieder kind mee mag doen. Met avonturen om zichzelf en de wereld te ontdekken en zich zo te ontwikkelen. De nadruk ligt op het bieden van een warme, veilige omgeving, waarin uw kinderen zichzelf kunnen zijn. Met plezier, professionaliteit en vertrouwen helpen medewerkers uw kind op weg.

We dagen kinderen uit om zichzelf èn de wereld te ontdekken.

De missie van Vlietkinderen

Visie

Vlietkinderen streeft naar een wereld waarin iedereen mee mag doen. We bieden kinderen een warme, veilige omgeving met gelijke ontwikkelkansen en de vrijheid om zichzelf en de wereld te ontdekken. Samenwerking is daarin de weg voor ons. Vlietkinderen ontvangt ieder kind met open armen en open blik. Door de nadruk op het uitdagen van kinderen en het ontdekken van de wereld, sluiten deze missie en visie aan bij de missie van de IBO.

 

Contracten en tarieven

U kunt uw wens om kinderopvang af te nemen op KC de Binck kenbaar maken bij het kindcentrum of direct bij de afdeling klant en markt van Vlietkinderen. Vanuit deze afdeling wordt u benaderd voor een passend aanbod en de bijbehorende tarieven. Voor contact met deze afdeling en de actuele tarieven verwijzen we u naar de website van Vlietkinderen.