Portfolio

Werken met leerdoelen

Kinderen in het kindcentrum nemen verantwoordelijkheid voor hun leerproces doordat ze zich bewust zijn van hun leerdoelen en handelen naar aanleiding van feedback. Ze spelen, maken keuzes en werken samen met anderen.

Vanaf domein 3 houden kinderen en de domeinmedewerkers de ontwikkelingen van het kind bij met behulp van een digitaal portfolio (Bordfolio) waarin de leer- en ontwikkellijnen zijn opgenomen. Leerlijnen zoals; het leren lezen, schrijven en rekenen. Ontwikkellijnen zoals; denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en sociale vaardigheden.

Er zit een duidelijke doorgaande opbouw in de lijnen. In het portfolio worden werk, foto’s en video’s verzameld, waarmee kinderen kunnen aantonen dat zij een doel behaald hebben en gegroeid zijn in de verschillende vaardigheden. In het eerste en tweede domein houden vooral de medewerkers het portfolio bij en plaatsen de kinderen soms samen iets, in de hogere domeinen dragen we de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het portoflio over aan de kinderen zelf.

Door de inzet van het portfolio zijn ouders, kinderen en medewerkers goed op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en het aanbod binnen het domein. Dit bevordert de betrokkenheid bij en samenwerking tussen de verschillende partijen rondom het kind.  Tweemaal per jaar worden de ontwikkelingen aan de hand van het portfolio besproken met ouder(s) en kind.