Oudercommissie

Decentrale oudercommissie

Een decentrale oudercommissie in de kinderopvang speelt een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van ouders en het waarborgen van kwaliteit. De commissie adviseert over beleidsvorming, zoals veiligheid, pedagogiek en tarieven, en fungeert als klankbord voor ouders. Door transparante communicatie met ouders en samenwerking met het management draagt de oudercommissie bij aan een positieve omgeving voor kinderen en ouders, waarbij de behoeften van beiden worden gehoord en geïntegreerd.

Momenteel heeft het kindcentrum nog geen vertegenwoordiging van ouders in een oudercommissie. Samen met de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs willen we een kindcentrumraad (KCR) oprichten. In de KCR zijn beide vormen van medezeggenschap vertegenwoordigd, ieder met een eigen stemrecht en verantwoordelijkheden. We blijven actief leden werven onder de ouders.

Wilt u zich als ouder aanmelden voor de oudercommissie?
Of meer informatie over de oudercommissie? Neem dan contact op met ons op.