Vakanties en Studiedagen

Speciale vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties op deze pagina is de opvang in alle domeinen geopend van 07.30-18.30. Een hierop zijn de volgende dagen waarop het gehele kindcentrum gesloten is:

Eerste kerstdag maandag 25 december 2023
Tweede kerstdag dinsdag 26 december 2023
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag maandag 20 mei 2024

Studiedagen

Gedurende een schooljaar gebruiken we studiedagen om te werken aan de inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijs. We gebruiken hiervoor de margeuren die we opbouwen bovenop het minimaal aantal uren onderwijs per schooljaar. Op deze studiedagen is het basisonderwijs gesloten, maar is de BSO de gehele dag geopend.

Studiedag Donderdag 5 oktober 2023
Studiedag Dinsdag 31 oktober 2023
Studiedag Dinsdag 30 januari 2024
Studiedag Woensdag 20 maart 2024
Studiedag Dinsdag 18 juni 2024

Vakanties

Kindcentrum de Binck valt onder de regio midden Nederland bij de indeling van de landelijke schoolvakanties. Voor schooljaar 2023-2024 betekent dit dat het kindcentrum voor basisonderwijs gesloten is op de volgende dagen:

 

Prinsjesdag Dinsdag 19 september 2023 Pasen maandag 1 april 2024
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Hemelvaart (valt in de meivakantie)
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024 Pinksteren maandag 20 mei 2024
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024 Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024