Het onderzoeken van onderzoekend leren

08 maart 2023

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen. 

Dit vraagt een open, actieve houding waarin telkens gereflecteerd wordt op: 
‘Wat weet ik al over dit onderwerp?’ 
‘Welke vragen heb ik?’  
‘Hoe kan ik nieuwe inzichten opdoen?’  
‘Wat weet ik nu?’  
‘Hoe is mijn kennis veranderd?’ 
‘Welke vragen heb ik nu?’ 

Als startend kindcentrum zijn we kennis en ideeën rondom onderzoeken aan het verdiepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gesprekken, mini-workshops en het bezoeken van andere scholen, kindcentra en kinderdagverblijven.   

Laatst ontstond er spontaan een gesprek over de vraag; hoe kan je onderzoekend leren uitleggen aan anderen? Het documenteren van de eigenschappen van onderzoekend leren gaf de mogelijkheid nieuwe verbanden te zien tussen de verschillende onderdelen.

Het werken vanuit ideeën (concepten) ondersteunt het onderzoekend leren. Er is meer mogelijk wanneer er vanuit grote ideeën gewerkt wordt. Zo leverde een onderzoek naar cycli en patronen een leeractiviteit op waarbij de kinderen nadachten over dag en nacht en de tegenstelling tussen donker en licht. Dat leverde mooi onderzoek op naar verschillende luchten (en hoe die weergegeven kunnen worden). Natuurlijk gaan we ook kijken naar verschillende patronen in het dagelijks leven en hoe die ons beïnvloeden.  

Hoe staat het met jullie begrip over onderzoekend leren? Wat voor verbanden leggen jullie en wat is er nog onduidelijk? We horen het graag! 

 

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Terugkijken en vooruit kijken

Terugkijken en vooruit kijken

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Lees meer