Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Voor de kinderen van 4-12 jaar, die bij ons op het kindcentrum basisonderwijs volgen, verzorgen we ook buitenschoolse opvang (BSO) van 14.00-18.30. De BSO vindt plaats in het domein waarin de kinderen ook het basisonderwijs krijgen, een vertrouwde plek met dezelfde mogelijkheden en materialen.

Daarbij zorgen we voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij de unit die op dat moment in het domein wordt behandeld. Deze activiteiten zijn altijd aanvullend op de unit.

Ook de BSO wordt verzorgd vanuit Vlietkinderen. Daar kunt u een contract afsluiten voor het gewenste aantal dagen. In principe is er voor alle kinderen van het basisonderwijs plek in de BSO.

 

GGD rapport BSO

 

Wanneer u meer informatie wil over de kinderdagopvang kunt u contact opnemen met de klantenservice van Vlietkinderen of direct met ons kindcentrum