Elkaar elke dag ontmoeten

08 juni 2023

Dinsdag 23 mei 2023 

Goedemorgen, 

Vandaag gaan we onderzoeken hoe we een tekst kunnen reviseren. We letten op lange zinnen zonder punt en hoofdletters. 

Wanneer gebruik je hoofdletters? 

Wanneer gebruik je een punt? 

 

Woensdag 31 mei 2023 

Goedemorgen, 

Vandaag kijken wij naar onszelf en ons huis. 

Hoe ziet jouw huis eruit? 

 

Iedere ochtend starten wij de dag met de ochtendvergadering. Een ochtendvergadering is een vaste routine van domein één tot en met vijf op de Binck. Dit is een moment dat we per stamgroep samenkomen op een vaste plek in het domein, vaak een kleed of een van de banken. Samenkomen heeft een vaste opzet om herkenbaarheid voor onze leerlingen te borgen. We nemen de tijd om elkaar te begroeten, iets te delen met elkaar en de dag door te nemen: welke dag is het vandaag en wat we allemaal gaan doen.  

Het ritme van het samenkomen is als volgt: 

  • Groeten: elkaar begroeten. Dit kan op verschillende manieren. Dit kan door middel van een lied, in verschillende talen of handgebaren. 
  • Delen: uitwisselen door te vertellen over een gebeurtenis of aan de hand van een vraag. Dit zijn soms vragen die passend zijn bij de onderzoeksmodule, maar kunnen ook vragen zijn die op dat moment leven in de groep. Kinderen kunnen ook een voorwerp meenemen om aan de stamgroep te laten zien. 
  • Groepsactiviteit: een groepsactiviteit om de groepsvorming te stimuleren. Dit kan verschillende vormen aannemen: een gezelschapsspelletje spelen, een omdenkvraag, een samenwerkingsopdracht et cetera. 
  • Ochtendboodschap: een boodschap wat wordt doorgenomen voor de start van de dag. In deze boodschap (zoals hierboven beschreven) staan de bijzonderheden van de dag. Ook wordt de dag en datum besproken. Soms staat de onderzoeksvraag beschreven die dag centraal staat. In domein twee en drie worden er ook vragen gesteld die gaan over taal, zoals: hoeveel woorden zie je hier? Is het een lang of een kort woord? Welke klanken herken je? 

Elk onderdeel van het samenkomen biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de vaardigheden van het leren en de kenmerken van het leerprofiel. Doordat kinderen naar elkaar leren luisteren en met elkaar te converseren leren zijn communicatief te zijn. Een ander karakterkenmerk wat naar voren komt tijdens de ochtendvergadering is ruimdenkend zijn. Iedereen is anders en kijkt op verschillende manieren naar een zelfde gebeurtenis, je leert elkaars mening en standpunt te respecteren en vragen te stellen. Daarnaast worden ook verschillende vaardigheden getraind, zo worden bij het begroeten en het delen de sociale vaardigheden geoefend en geeft de ochtendboodschap ruimte om de zelfmanagement vaardigheden te oefenen.  

Routines zoals deze bieden de structuur om met elkaar te onderzoeken, te ontdekken en te maken. Welke routines heb jij? En wat is jouw routine tijdens de start van de dag? 

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer