Hoe ziet een dag er eigenlijk uit in domein 4 en 5?

24 maart 2023

Het kindcentrum werkt met en in domeinen. Dat betekent dat groepen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in een ruimte leren en samen zijn. Daarin is er ruimte voor:

  • het samenkomen van de groep,
  • korte instructie momenten met kleine groepen en het zelf plannen
  • uitvoeren van dag- en weektaken door de kinderen.

 

Om ons denken rondom het dagritme nog scherper te krijgen gebruikten we verschillende materialen. Door middel van deze materialen vertelden wij elkaar hoe een dag van de 9 tot 12-jarigen in het kindcentrum eruit gaat zien. Dit leverde mooie gesprekken op over keuzes die we maken over:

  • de balans tussen samen leren en als individu je dag en weektaken plannen
  • de ruimte die kinderen hebben om hun dag zelf in te delen
  • de mogelijkheden om ’s ochtends te ‘landen’ in het domein
  • het belang van samenkomen aan het begin en einde van de dag
  • de verschillende rollen van de medewerkers in het domein

 

“Ik hoop dat we in een soort flow terecht komen.” – Amber

De dag voor 9 en 12 jarigen zal een combinatie worden van momenten om samen te komen, samen te lezen en samen grote ideeën te onderzoeken. Daarnaast krijgen de kinderen korte instructies rondom taal en rekenen en kunnen zij zelfstandig of met andere kinderen taken afmaken. Door het maken van keuzes over wat, wanneer, waar en hoe er geleerd wordt, werken aan het eigenaarschap van de kinderen over hun leerproces.

Natuurlijk gaan we door met het stellen van vragen, die ons onderzoek verder voortstuwen. In het domein hangen vragen en bronnen die we gebruiken om goed na te denken over de verschillende onderdelen van het dagritme.

Hoe denken jullie na over het ritme van de dag? Wat voor vragen stellen jullie? We horen het graag!

 

 

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer
Terugkijken en vooruit kijken

Terugkijken en vooruit kijken

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Lees meer