Hoe ziet een dag er eigenlijk uit in domein 4 en 5?

24 maart 2023

Het kindcentrum werkt met en in domeinen. Dat betekent dat groepen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in een ruimte leren en samen zijn. Daarin is er ruimte voor:

  • het samenkomen van de groep,
  • korte instructie momenten met kleine groepen en het zelf plannen
  • uitvoeren van dag- en weektaken door de kinderen.

 

Om ons denken rondom het dagritme nog scherper te krijgen gebruikten we verschillende materialen. Door middel van deze materialen vertelden wij elkaar hoe een dag van de 9 tot 12-jarigen in het kindcentrum eruit gaat zien. Dit leverde mooie gesprekken op over keuzes die we maken over:

  • de balans tussen samen leren en als individu je dag en weektaken plannen
  • de ruimte die kinderen hebben om hun dag zelf in te delen
  • de mogelijkheden om ’s ochtends te ‘landen’ in het domein
  • het belang van samenkomen aan het begin en einde van de dag
  • de verschillende rollen van de medewerkers in het domein

 

“Ik hoop dat we in een soort flow terecht komen.” – Amber

De dag voor 9 en 12 jarigen zal een combinatie worden van momenten om samen te komen, samen te lezen en samen grote ideeën te onderzoeken. Daarnaast krijgen de kinderen korte instructies rondom taal en rekenen en kunnen zij zelfstandig of met andere kinderen taken afmaken. Door het maken van keuzes over wat, wanneer, waar en hoe er geleerd wordt, werken aan het eigenaarschap van de kinderen over hun leerproces.

Natuurlijk gaan we door met het stellen van vragen, die ons onderzoek verder voortstuwen. In het domein hangen vragen en bronnen die we gebruiken om goed na te denken over de verschillende onderdelen van het dagritme.

Hoe denken jullie na over het ritme van de dag? Wat voor vragen stellen jullie? We horen het graag!

 

 

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer