Veel gestelde vragen

Op onze website is veel informatie over ons kindcentrum te vinden. Om het u gemakkelijker te maken hebben we hieronder al een aantal van de meest gestelde vragen beantwoord.

Is er nog plek op de Binck?

Op dit moment is er plek in alle domeinen en leerjaren. Wil je je aanmelden voor een rondleiding? Klik dan hier

Hoe vraag ik een rondleiding aan?

Dit kan op verschillende manieren; via de website of door te bellen naar 070-2189143

Wat is een kindcentrum?

Een kindcentrum (KC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een kindcentrum is er een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie. 

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden op de Binck?

Kinderen tussen de 0 en 13 jaar zijn welkom op de Binck. De kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven in domein 1, de kinderdagopvang. De kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar zitten in domeinen 2 tot en met 5, het basisonderwijs. 

Wat houdt IB PYP in?

Kindcentrum de Binck is een kandidaatsschool voor het IB PYP programma. Het IB-onderwijs is door de ‘International Baccalaureate Organisation’ (IBO) ontwikkeld. Deze organisatie biedt programma’s aan voor scholen met als doel leerlingen te creëren die bijdragen aan een betere en meer vreedzame wereld (IB-missie). Een aantal van de belangrijke pijlers zijn (voor meer informatie klik hier):  

 • Internationaal bewustzijn ontwikkelen bij alle kinderen 
 • Eigenaarschap van ieder kind stimuleren 
 • Onderzoekende houding van kinderen stimuleren 
 • Onderwijs maken vanuit units (modules). Hier wordt gedacht vanuit grote concepten en inzichten 
 • Het aanleren van transdisciplinaire vaardigheden (zoals; zelfsturend zijn, ambities nastreven, sociale en communicatie vaardigheden etc.) 
 • Actie ondernemen in de Binck en in de wijk
  Wat is een domein?

  Een domein is zowel een fysieke ruimte als een concept. Het is een visie op leren die door de ruimtes in de Binck ondersteund wordt. In deze open en grote ruimtes vindt onderwijs en opvang plaats. Kinderen kunnen hier ontwikkelen, leren en ontspannen. Elke verdieping is één domein, het meubilair is flexibel inzetbaar en biedt vele mogelijkheden om (samen) te werken en te ontspannen.

  Komt mijn kind in een groep of klas?

  Uw kind komt in een stamgroep met een vaste mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. In deze stamgroep vinden de samenkomsten plaats. Gedurende de dag verblijft uw kind in het domein en krijgt het te maken met meerdere collega’s en een grotere groep kinderen.  

  Op welke manier wordt er structuur gebracht in de dag van mijn kind?

  Onze dagen hebben een duidelijk ritme. Zo beginnen en sluiten we de onderwijsdag met een samenkomst in de stamgroep. Daarnaast maken we duidelijke afspraken over het gewenste gedrag in en gebruik van de domeinen met elkaar. In het portfolio zit ook een dagplanning specifiek voor uw kind.  

  Wat is de ouderbijdrage?

  Wij hebben ervoor gekozen om op dit moment geen vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit, omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.  

  Hoe laat is de Binck geopend?

  De Binck is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

  Wat is het adres van de Binck?

  Sint Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag 

  Wat is het telefoonnummer van de Binck?

  070-2189143