IB PYP (kandidaat)

IB PYP (kandidaatschool)

KC de Binck is sinds november 2022 een kandidaat-school* voor de IB PYP.

Een IB wereldschool kijkt naar alle facetten van het kind en naar wat voor mensen de wereld nodig heeft. Daarom streeft het IB ernaar om zorgzame en goed geïnformeerde jonge mensen op te leiden die willen en kunnen bijdragen aan een betere en vreedzamere wereld. Zij overbruggen culturele verschillen door begrip en respect.

Leerprofiel
Het IB-programma heeft 10 karakterkenmerken beschreven die passen bij kinderen en mensen die zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers. Deze 10 karakterkenmerken samen noemen wij het leerprofiel. De kinderen op de Binck streven ernaar: een onderzoeker, goed geïnformeerd, een denker, communicatief, integer, ruimdenkend, zorgzaam, dapper, evenwichtig en reflectief te zijn.

Units: denken in concepten en inzichten

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. We werken daarom met onderzoeksmodules. Deze modules of units geven de context om alles wat ons mensen bezighoudt te begrijpen. Binnen de modules wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie, maar ook aan de traditionele vakken zoals taal en begrijpend lezen.

Elke unit werkt met concepten en inzichten die kinderen kunnen onderzoeken. Concepten zijn grotere ideeën die tijdloos, universeel en abstract zijn. Als je leert vanuit concepten dan leer je breder over één onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het leren over het concept ‘cycli’ in plaats van over ‘de lente’ of ‘de seizoenen’.

Onderzoekend leren
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Deze onderzoekende houding stimuleren wij door alle kinderen in het kindcentrum ruimte te geven tijdens hun spel en ontwikkeling en ze te laten werken met authentieke en complexe materialen, kwesties, experts en uitdagingen. De wereld wordt zo binnen het kindcentrum gehaald en kinderen gaan de wereld in door excursies in de wijk en stad.

Het aanleren van transdisciplinaire vaardigheden

Transdisciplinaire vaardigheden zijn vaardigheden die in alle vakken belangrijk zijn. ‘Leren leren’ is fundamenteel voor elk kind. De vaardigheden (denken, onderzoeken, communiceren, sociaal vaardig zijn, jezelf organiseren) zijn bedoeld om kinderen van alle leeftijden te ondersteunen om:

  • zelfsturend te zijn,
  • goede vragen te kunnen stellen,
  • effectieve doelen te bedenken en
  • ambities na te streven.

Internationaal bewustzijn

Binnen het kindcentrum ontwikkelen alle kinderen belangrijke vaardigheden die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling en deelname aan de maatschappij. De maatschappij staat hierbij voor de hele wereld, waarbij kinderen internationaal bewustzijn ontwikkelen. Internationaal bewustzijn is een houding, waarbij een onderzoekende, open, respectvolle houding centraal staat om met anderen in gesprek te gaan om ideeën uit te wisselen.

Actie
Actie is iets doen met wat je geleerd hebt. Door actie te ondernemen in het kindcentrum en daarbuiten, gaan kinderen de verantwoordelijkheden begrijpen die gepaard gaan met burgerschap. Burgerschap is hierdoor verweven in het dagelijkse leren en samenzijn in het kindcentrum. Kinderen kunnen bijvoorbeeld vragen om minder plastic te gebruiken of schrijven een brief naar de burgemeester na een gesprek over zwerfvuil op straat.