Starten als domeinmedewerker

05 april 2023

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. Door de integrale samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs en door het werken met transdisciplinaire units heeft alles samenhang met elkaar. Deze samenhang is nodig om de kinderen een betekenisvolle omgeving te kunnen bieden. Tegelijkertijd beseffen we ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.  

Door de vacature voor domeinmedewerker, die we onlangs beschikbaar hebben gesteld binnen ons kindcentrum, hebben we onszelf de vraag gesteld: “Hoe we een toekomstige collega op een goede manier wegwijs en bekend kunnen maken binnen De Binck?” 

“Cooperation is the thorough conviction that nobody can get there unless everybody gets there.” – Virginia Burden 

We zullen hier in het sollicitatieproces ook aandacht aan besteden. Naast een gesprek over de persoon en de professional, willen we ook graag dat er een dagdeel meegedraaid wordt in een van onze domeinen. Door te ervaren wat het werken in een domein, met meerdere collega’s, de fysieke mogelijkheden en het onderwijsconcept, van jou als professional vraagt, kunnen we gerichter het gesprek aangaan over de invulling van de functie.  

Wanneer na het meedraaien en de gesprekken van beide kanten de intentie wordt uitgesproken om met elkaar te gaan werken, zal in de eerste periode een collega zorgen voor een inwerkperiode. Tijdens deze periode zal er veel gekeken, geluisterd en besproken worden over hetgeen er gebeurt in het domein. Tevens zullen de ambitie- en kwaliteitskaarten, die zijn opgesteld in de afgelopen maanden, stapsgewijs aangeboden en besproken worden. Door samen vragen te stellen, te ontdekken en onderzoeken met de collega’s bouwen we de cultuur van het werken op KC de Binck langzaam verder op.  

Naast het samenwerken in De Binck zal in het eerste schooljaar ook de workshop ‘Making the PYP happen’ aangeboden worden. Deze workshop wordt gegeven vanuit het International Baccalaureate. Voor deze workshop ga je een weekend (van donderdag tot en met zondag) naar een stad in Europa om daar met andere professionals die werken met het IB PYP de basis en de kaders die het IB stelt aan een IB PYP world school te onderzoeken en eigen te maken. Een intens weekend dat zeer waardevol is voor startende professionals binnen het IB.  

“Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.” – John Dewey 

Aangezien we graag het goede voorbeeld geven aan de kinderen, werken ook de domeinmedewerkers met een portfolio om hun onderzoek en ontwikkeling bij te houden. Dit starten we direct om bovenstaand proces te documenteren. Zo wordt de kracht van het documenteren geoefend en ervaren.  

We hopen met deze blog jou nieuwsgierig gemaakt te hebben naar de mogelijkheden binnen De Binck. Waar heb jij nog vragen over? Wat heb jij nodig als je ergens nieuw start? 

Kijk op www.kcdebinck.nl voor meer informatie over ons en op https://www.werkenbijlucasonderwijs.nl/vacatures/domeinmedewerker-kc-de-binck voor onze vacature.  

Lees ook onze andere blogs

10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer
Terugkijken en vooruit kijken

Terugkijken en vooruit kijken

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Lees meer