Starten als domeinmedewerker

05 april 2023

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. Door de integrale samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs en door het werken met transdisciplinaire units heeft alles samenhang met elkaar. Deze samenhang is nodig om de kinderen een betekenisvolle omgeving te kunnen bieden. Tegelijkertijd beseffen we ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.  

Door de vacature voor domeinmedewerker, die we onlangs beschikbaar hebben gesteld binnen ons kindcentrum, hebben we onszelf de vraag gesteld: “Hoe we een toekomstige collega op een goede manier wegwijs en bekend kunnen maken binnen De Binck?” 

“Cooperation is the thorough conviction that nobody can get there unless everybody gets there.” – Virginia Burden 

We zullen hier in het sollicitatieproces ook aandacht aan besteden. Naast een gesprek over de persoon en de professional, willen we ook graag dat er een dagdeel meegedraaid wordt in een van onze domeinen. Door te ervaren wat het werken in een domein, met meerdere collega’s, de fysieke mogelijkheden en het onderwijsconcept, van jou als professional vraagt, kunnen we gerichter het gesprek aangaan over de invulling van de functie.  

Wanneer na het meedraaien en de gesprekken van beide kanten de intentie wordt uitgesproken om met elkaar te gaan werken, zal in de eerste periode een collega zorgen voor een inwerkperiode. Tijdens deze periode zal er veel gekeken, geluisterd en besproken worden over hetgeen er gebeurt in het domein. Tevens zullen de ambitie- en kwaliteitskaarten, die zijn opgesteld in de afgelopen maanden, stapsgewijs aangeboden en besproken worden. Door samen vragen te stellen, te ontdekken en onderzoeken met de collega’s bouwen we de cultuur van het werken op KC de Binck langzaam verder op.  

Naast het samenwerken in De Binck zal in het eerste schooljaar ook de workshop ‘Making the PYP happen’ aangeboden worden. Deze workshop wordt gegeven vanuit het International Baccalaureate. Voor deze workshop ga je een weekend (van donderdag tot en met zondag) naar een stad in Europa om daar met andere professionals die werken met het IB PYP de basis en de kaders die het IB stelt aan een IB PYP world school te onderzoeken en eigen te maken. Een intens weekend dat zeer waardevol is voor startende professionals binnen het IB.  

“Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.” – John Dewey 

Aangezien we graag het goede voorbeeld geven aan de kinderen, werken ook de domeinmedewerkers met een portfolio om hun onderzoek en ontwikkeling bij te houden. Dit starten we direct om bovenstaand proces te documenteren. Zo wordt de kracht van het documenteren geoefend en ervaren.  

We hopen met deze blog jou nieuwsgierig gemaakt te hebben naar de mogelijkheden binnen De Binck. Waar heb jij nog vragen over? Wat heb jij nodig als je ergens nieuw start? 

Kijk op www.kcdebinck.nl voor meer informatie over ons en op https://www.werkenbijlucasonderwijs.nl/vacatures/domeinmedewerker-kc-de-binck voor onze vacature.  

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer