Kindcentrum de Binck

De plek voor basisonderwijs en kinderopvang op één locatie in de Binckhorst.

 

Maak kennis met KC de Binck!

Kindcentrum De Binck is een inspirerende plek in de snel groeiende wijk, De Binckhorst. Een wijk als ongeslepen diamant met ruwe randjes, waar ambacht en vakmanschap samengaan met wonen, werken en actief leren.

KC De Binck biedt in deze wijk een integraal aanbod voor basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Want of je nu naar de kinderopvang gaat, of naar school; ontwikkelen doe je de hele dag. Waarom zou je dan onderscheid maken tussen kinderopvang en onderwijs? Bij KC De Binck doen we dat dan ook niet.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers bundelen hun kennis en expertise om een kind te laten floreren en excelleren. Door de doorgaande leer- en ontwikkellijnen monitoren we wat elk kind nodig heeft en op welk moment. Kinderen krijgen daarnaast de ruimte om te ontdekken, zich te verwonderen en op hun eigen wijze op onderzoek te gaan.

Ontdek Onderzoek Maak.

KC De Binck biedt ruimte aan kinderen om te onderzoeken waar hun talenten en hun grenzen liggen, wat ze kunnen en wat nog verder ontwikkeld kan worden. We onderzoeken de buitenwereld, onze omgeving; dichtbij en verder weg. We leren van anderen, andere mensen en culturen. We verwonderen ons en leren hoe we ons tot elkaar verhouden.

Wat is er nodig om waardevol te zijn voor de maatschappij, welke kennis en vaardigheden hebben we daarbij nodig? Rekenen, taal, of bijvoorbeeld onderzoeken hoe ondernemen werkt? Door het onderwijsconcept waarmee we bij KC De Binck werken (we zijn kandidaatsschool voor het International Baccalaureate (IB) stimuleren wij kinderen te leren en zich te ontwikkelen.

De leukste plek om te groeien

Door samen te werken in domeinen, op verschillende niveaus, inspireren wij elkaar en stimuleren we denk- en oplossingskracht. We creëren een optimale, veilige en prikkelende ontwikkelomgeving waar kinderen, hun ouders en de medewerkers zich thuis voelen.

Samen werken we aan projecten waar aanspraak wordt gedaan op al onze vaardigheden, op theoretisch en praktisch gebied. Werken, leren en creëren gaan hand in hand. Kinderen, maar ook medewerkers, worden uitgedaagd om wat zij ontdekt en onderzocht hebben om te zetten in handelen; iets te maken. Actief leren door te doen. Kinderen, in welke leeftijdsfase dan ook, zijn creatief en vindingrijk, wij zijn er om hen daarin te begeleiden en hen optimaal te laten ontwikkelen. 

‘’ Een uitdagende omgeving met veel mogelijkheden om te ontdekken.’’

Neem contact op

    KinderdagopvangOnderwijs

    Volg ons op social media