Concept

Opvang en onderwijs

Lucas Onderwijs en Vlietkinderen Kinderopvang werken samen binnen het kindcentrum op het gebied van kinderopvang en basisonderwijs. De kinderen kunnen hierdoor de gehele dag in een vertrouwde omgeving met bekende gezichten bezig zijn met zowel inspanning als ontspanning. We bieden de gehele dag (van 07.30 uur – 18.30 uur) een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving aan kinderen van 0 tot 13. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises, achtergronden en talenten van onze medewerkers, creëren we deze omgeving vanuit één gedeelde visie. Samen werken we hard aan een open en rustige sfeer waar iedereen geniet en zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

ONTDEK. ONDERZOEK. MAAK.

Ons kindcentrum staat in De Binckhorst, de wijk waar op verschillende manieren en vanuit diverse disciplines gewerkt wordt aan ontdekken, onderzoeken en maken. Wij sluiten dan ook aan bij de dynamiek in de wijk. Ons kindcentrum, net zoals de Binckhorst zelf, kenmerkt zich vanuit de kernwoorden ‘ontdek, onderzoek en maak’.  Dit komt tot uiting in de samenwerking van onderwijs en opvang, de fysieke inrichting van onze huisvesting, de houding van onze medewerkers en ons activiteiten- en onderwijsaanbod binnen het kindcentrum. Kinderen krijgen de kans om (samen) van alles te maken, vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Zo leren ze wat het betekent om actief mee te doen en ondernemend te zijn.

Rijke leeromgeving

In het kindcentrum is ruimte voor dialoog en is iedereen welkom. Door uitwisseling van ideeën, waarden en geloofsovertuigingen ontstaat een rijke leeromgeving waar iedereen van elkaar leert en erbij hoort. Het kindcentrum is een plek waar kinderen vaardigheden leren die ze nodig hebben om te groeien en zich te ontwikkelen richting hun toekomst. Zodat ieder kind gedijt en kan bijdragen aan een mooiere wereld. Een kind heeft bij ons zelf een actieve rol bij het eigen leerproces. Naast veel ruimte voor inbreng van het kind door het maken van keuzes, worden er gedurende de dag lessen en activiteiten aangeboden in verschillende groepsvormen (stamgroep, niveaugroep, individueel, kleine groepjes etc.). Kinderen worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen. Bij jonge kinderen gebeurt dit vooral door het aanbieden van een rijke leeromgeving waar het kind tot spel kan komen. Spelen is een proces van ontdekken, onderzoeken en maken en is een optimale manier om vaardigheden zoals delen, communiceren, organiseren en concentreren te leren. Dit zijn belangrijke vaardigheden om optimaal verder te kunnen leren.