Ouders en de Binck

30 mei 2023

Het IB wil vanuit zijn leergemeenschap (scholen, medewerkers, ouders en kinderen) onderwijs geven wat kan helpen om een betere en vreedzamere wereld op te bouwen. Ze zien onderwijs als een sociale en gezamenlijke onderneming, waarvan de gemeenschap en het individu profiteren. Iedereen betrokken bij de leergemeenschap wordt gevraagd bij te dragen aan het succes hiervan en om in actie te komen om verandering te veroorzaken. 

De verschillende achtergronden, kennis en ervaringen van ouders zijn zeer waardevol. Ouders kunnen onder andere bijdragen aan de leergemeenschap door actief betrokken te zijn, door in samenwerking besluiten te maken, ideeën uit te wisselen en ondersteuning te bieden. De samenwerking tussen thuis en het kindcentrum vormt de basis voor het leren, de groei, de gezondheid en het welzijn van de kinderen. De kinderen profiteren van een goede samenwerking tussen ouders en de medewerkers.  

Op de Binck streven wij daarom naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan. Hieronder geven we een aantal voorbeelden waar ouders en de medewerkers van de Binck samenwerken: 

 • De kindcentrumraad, een combinatie van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudercommissie (OC) I
 • Informatiemomenten voor ouders 
 • Tijdens vieringen in de Binck 
 • Portfoliogesprekken 
 • Ondersteunen tijdens de eindtentoonstelling (in de toekomst) 
 • De expertise van ouders tijdens de verschillende onderzoeksmodules inzetten 
 • Begeleiding tijdens excursies

   Door middel van een denkroutine (een denkroutine is een werkvorm waarbij je leert om op verschillende manieren en vanuit verschillende gezichtspunten naar iets te kijken) waren de kinderen extra nieuwsgierig geworden en hadden ze de volgende vragen opgesteld:  

   Waarom draagt een dokter een witte jas?, Kijkt hij met een lampje of een stokje in de mond? Hoe maakt hij iemand beter? 

   De ouder heeft, door middel van een aantal meegebrachte spullen en het kunnen uitproberen van deze materialen, de kinderen antwoord kunnen geven op al hun vragen. 

   Op de Binck willen we ouders zoveel mogelijk uitnodigen om onderdeel te zijn van onze leergemeenschap. Dit kan, zoals hierboven te lezen, op veel verschillende manieren. Op welke manier wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van jouw kind op de Binck? 

   Lees ook onze andere blogs

   Begrijpen met je handen

   Begrijpen met je handen

   In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

   Lees meer
   Burgerschap

   Burgerschap

   Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

   Lees meer
   Zorgzaam zijn

   Zorgzaam zijn

   Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

   Lees meer
   Taalgebruik

   Taalgebruik

   Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

   Lees meer
   Vieringen

   Vieringen

   Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

   Lees meer
   ‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

   ‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

   Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

   Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

   Lees meer
   Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

   Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

   We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

   Lees meer
   Een dag op De Binck (4-12 jaar)

   Een dag op De Binck (4-12 jaar)

   Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

   Lees meer
   Het leerprofiel en het boek

   Het leerprofiel en het boek

   Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

   Lees meer
   Taalvriendelijkheid

   Taalvriendelijkheid

   Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

   Lees meer