Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op Kindcentrum de Binck zijn kinderen betrokken bij wat er gebeurt. Zij hebben een stem in de beslissingen die binnen het kindcentrum genomen worden. Door de leerlingenraad kunnen kinderen meedenken over en bijdragen aan het verbeteren van het kindcentrum. Denk hierbij aan onderwerpen als kindcentrum brede (gedrags) afspraken, vieringen, de sfeer op school, materialen of het opzetten van acties. 

Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen er jaarlijks leden voor de leerlingenraad gekozen worden uit de domeinen 3,4 en 5.