10 jaar kindcentra

18 mei 2023

Lucas Onderwijs werkt al 10 jaar aan de ontwikkeling van kindcentra. Ons kindcentrum is daar het recentste voorbeeld van, maar zeker niet het laatste kindcentrum waarin Lucas samenwerkt met een partner uit de kinderopvang. Om de kennis en de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan in de verschillende kindcentra te delen en de veelzijdigheid van een kindcentrum te laten zien is er deze publicatie.  

In de publicatie zijn 10 gesprekken tussen collega’s vanuit Lucas Onderwijs en partners vanuit de kinderopvang gebundeld. Er wordt onder andere gesproken over het waarom van een kindcentrum, doorgaande lijnen, samenwerking in één gebouw en ouders in een kindcentrum.  

 Ook Kindcentrum de Binck komt in deze gesprekken aan bod. Anne ging in gesprek met Anneke Peters directeur van de Montessori John F. Kennedy over de doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied.  

‘Bij een duidelijk concept valt ook de scheiding tussen pedagogisch en didactisch weg. Als je werkt vanuit een krachtig kindbeeld, zoals bij het IB het geval is, dan ga je ervan uit dat kinderen leren terwijl zij zich ontwikkelen en vice versa.’   

Anne van Dam 

Mathijs had met Tine Oudshoorn, directeur-bestuurder van Vlietkinderen, in gesprek over integraal kc-leiderschap. Binnen een kindcentrum is het belangrijk om een nieuwe taal met elkaar te ontwikkelen waarin de woorden ‘school’ en ‘opvang’ niet in zitten. Het benadrukken van de gelijkwaardigheid van de medewerkers en het gezamenlijke doel, de ontwikkeling van de kinderen, staat centraal in alles wat we doen.  

‘En die nieuwe manier van werken en ontwikkelen vraagt automatisch ook om integraal leiderschap, zodat er iemand is die één visie uitdraagt en mensen op één manier aanstuurt.’  

Tine Oudshoorn 

Het was fijn om in het gesprek wederom de steun en ambitie vanuit Vlietkinderen te ervaren en de ruimte te krijgen om te profiteren van het beste van beide werelden. Het vraagt flexibiliteit en lef van iedereen betrokken bij het kindcentrum om elke dag te blijven werken aan de ontwikkeling van het kindcentrum.  

De impact die we dagelijks met elkaar op de kinderen hebben laat zien dat het meer dan de moeite waard is om onderdeel te zijn van KC de Binck! 

Ben jij ook zo benieuwd naar de geleerde lessen van de afgelopen 10 jaar? Je leest ze hier: https://www.lucasonderwijs.nl/cp/uploads/downloads/publicatie_kc.pdf

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer