Zorgzaam zijn

14 februari 2024

Op KC de Binck onderzoeken, ontdekken en maken we via de kernconcepten die omschreven zijn door het IB. Je kunt dan denken aan concepten als ‘oorzaak en gevolg’, waar er gekeken wordt naar bijvoorbeeld het gevolg van iemand zijn gedrag en het concept ‘verandering’, bijvoorbeeld de verandering van de aarde bij het ontstaan en laten uitbarsten van vulkanen. Dit proces omvat ook het onderzoeken en ontdekken van gerelateerde concepten en karakterkenmerken zoals zorgzaam zijn, emoties, relaties en vriendschap.

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?
Om voor de dieren buiten te zorgen, hebben de kinderen vogelhuisjes gemaakt. We hebben gezien dat er veel verschillende soorten vogels leven in de Binckhorst. Nadat er goed voor de vogels was gezorgd, bracht Teddy (de hond van een van onze domeinmedewerkers) een dag door in domein 2. Daarna nam onze knuffelhond Bino zijn intrek in het domein.

Tijdens een wandeling gebeurde er iets ernstigs met Bino. Hij had iets van de straat gegeten en werd hier erg ziek van. Na een paar dagen van ziekte besloten de kinderen van domein 2 dat Bino naar de dierenarts moest. We hebben een afspraak gemaakt voor woensdag 7 februari om 9 uur bij Dierenkliniek Samen (https://dierenklinieksamen.nl/) voor een consult.

De praktijkmanager heeft Bino ingeschreven bij de praktijk. Na een korte tijd in de wachtkamer werden de kinderen van domein 2 opgeroepen door de dierenarts. Na een onderzoek van een echte hond was Bino aan de beurt. Bino werd onderzocht en helaas moest hij geopereerd worden, omdat hetgeen hij van de straat had gegeten nog vastzat in zijn maag. De kinderen van domein 2 mochten bij de operatie aanwezig zijn en konden vragen stellen aan de dierenarts.

Dit verhaal over Bino is voortgekomen uit het spel van de kinderen, dankzij het aandachtige luisteren en observeren naar wat de kinderen bezighoudt binnen het concept zorgzaamheid. Door vragen te stellen tijdens het spel ontstaat er een verdiepend onderzoek naar zorgzaamheid, waarbij de buitenwereld wordt betrokken in ons kindcentrum.
Naast het spel hebben we na het bezoek aan de dierenarts om een herinnering gevraagd aan het bezoek aan de dierenarts. Deze herinnering is door de kinderen vastgelegd in de vorm van een tekening.

Voor de kinderen die zich in hun tweede jaar in domein 2 bevinden, was het concept zorgzaamheid al bekend. Vorig schooljaar heeft de vader van een kind uit domein 2, een dokter, een bezoek gebracht om te praten over de zorg voor zieke mensen in het ziekenhuis. Dit jaar is het zorgzaam zijn opnieuw aan bod gekomen. Deze herhaling biedt de kinderen de gelegenheid om een dieper begrip te ontwikkelen over zorgzaamheid. Op deze manier verkennen, ontdekken en begrijpen de kinderen concepten gedurende meerdere jaren in verschillende contexten.

Hoe zorg jij voor de dieren buiten? Hoe zorg jij voor de dieren binnen? Hoe toon jij zorg voor een ander? Hoe zorg jij voor onze omgeving?

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer