Een dag op De Binck (4-12 jaar)

25 oktober 2023

Op dit moment zijn onze domeinen 1 tot en met 5 geopend. Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Een dag op de Binck begint tussen 08.20 en 08.30 met het binnenkomen van de kinderen. Dit is een moment waarop de overgang van thuis naar het kindcentrum wordt gemaakt. Na het binnenkomen krijgen de kinderen de ruimte om vrij te onderzoeken, ontdekken en maken; te landen op het kindcentrum.

Na het landen, rond 9 uur, komen de kinderen samen in hun stamgroep op een kleed met de stamgroepmentor. Dit is een moment van verbinding. Het samenkomen heeft een vast ritme: elkaar begroeten, iets met elkaar delen, een groepsvormende activiteit en het bespreken van de ochtendboodschap. Routines zoals deze bieden de structuur om met elkaar te onderzoeken, te ontdekken en te maken. 

Daarna begint de domeintijd. Tijdens domeintijd zijn de kinderen aan het onderzoeken, ontdekken en maken. De domeinmedewerkers begeleiden, sturen en geven instructie. De ene domeinmedewerker is aan het voorlezen voor een groep kinderen, de andere domeinmedewerker doet een onderzoeksactiviteit met de leerlingen. De kinderen zijn druk bezig met hun opdrachten en onderzoeken.

Het vertrekpunt van een onderzoeksactiviteit is vaak een vraag. In deze vraag zit altijd een van  concept uit het IB verwerkt. De concepten zijn onder andere verantwoordelijkheid, perspectief, functie, oorzaak en gevolg en vorm. In een vraag ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit: Welke vorm heeft de plek waar nieuwe wetsvoorstellen besproken kunnen worden? Wat is de connectie tussen deze materialen? Welke functie heeft deze som? Welke vormen hebben de gebouwen op de Binckhorst?

Gedurende de rest van de dag spelen de kinderen met elkaar buiten, is er meer domeintijd, wordt er voorgelezen, samen gewerkt en gespeeld. De dag wordt afgesloten door het samenkomen in de stamgroep, hier worden ervaringen en vragen gedeeld en wordt de dag geëvalueerd.

Om twee uur gaan sommige kinderen naar huis en andere kinderen ontdekken, onderzoeken en maken verder in het domein; zij gaan naar de naschoolse opvang.

De kinderen van de Binck kunnen zelf ook heel goed vertellen hoe het op de Binck gaat en hoe dit eruit ziet. Kijk je mee?

‘De activiteiten in het domein lijken op die binnen een bijenkorf; iedereen is bezig en verbonden met zijn of haar taak. Er is beweging, overleg en er wordt samengewerkt.’

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer