Een dag op De Binck (4-12 jaar)

25 oktober 2023

Op dit moment zijn onze domeinen 1 tot en met 5 geopend. Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Een dag op de Binck begint tussen 08.20 en 08.30 met het binnenkomen van de kinderen. Dit is een moment waarop de overgang van thuis naar het kindcentrum wordt gemaakt. Na het binnenkomen krijgen de kinderen de ruimte om vrij te onderzoeken, ontdekken en maken; te landen op het kindcentrum.

Na het landen, rond 9 uur, komen de kinderen samen in hun stamgroep op een kleed met de stamgroepmentor. Dit is een moment van verbinding. Het samenkomen heeft een vast ritme: elkaar begroeten, iets met elkaar delen, een groepsvormende activiteit en het bespreken van de ochtendboodschap. Routines zoals deze bieden de structuur om met elkaar te onderzoeken, te ontdekken en te maken. 

Daarna begint de domeintijd. Tijdens domeintijd zijn de kinderen aan het onderzoeken, ontdekken en maken. De domeinmedewerkers begeleiden, sturen en geven instructie. De ene domeinmedewerker is aan het voorlezen voor een groep kinderen, de andere domeinmedewerker doet een onderzoeksactiviteit met de leerlingen. De kinderen zijn druk bezig met hun opdrachten en onderzoeken.

Het vertrekpunt van een onderzoeksactiviteit is vaak een vraag. In deze vraag zit altijd een van  concept uit het IB verwerkt. De concepten zijn onder andere verantwoordelijkheid, perspectief, functie, oorzaak en gevolg en vorm. In een vraag ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit: Welke vorm heeft de plek waar nieuwe wetsvoorstellen besproken kunnen worden? Wat is de connectie tussen deze materialen? Welke functie heeft deze som? Welke vormen hebben de gebouwen op de Binckhorst?

Gedurende de rest van de dag spelen de kinderen met elkaar buiten, is er meer domeintijd, wordt er voorgelezen, samen gewerkt en gespeeld. De dag wordt afgesloten door het samenkomen in de stamgroep, hier worden ervaringen en vragen gedeeld en wordt de dag geëvalueerd.

Om twee uur gaan sommige kinderen naar huis en andere kinderen ontdekken, onderzoeken en maken verder in het domein; zij gaan naar de naschoolse opvang.

De kinderen van de Binck kunnen zelf ook heel goed vertellen hoe het op de Binck gaat en hoe dit eruit ziet. Kijk je mee?

‘De activiteiten in het domein lijken op die binnen een bijenkorf; iedereen is bezig en verbonden met zijn of haar taak. Er is beweging, overleg en er wordt samengewerkt.’

Lees ook onze andere blogs

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer