Het leerprofiel en het boek

12 september 2023

Dapper, Zorgzaam, Onderzoeker, Goed geïnformeerd, Integer, Denker, Reflectief, Evenwichtig, Ruimdenkend en Communicatief zijn de 10 karakterkenmerken van het leerprofiel van het IB.  

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.  

Op de Binck streven we ernaar dat onze kinderen deze karakterkenmerken (door)ontwikkelen en hiernaar handelen. Binnen het IB PYP staat het leerprofiel centraal en van daaruit heeft het invloed op alles wat we op en buiten De Binck. 

Boeken zijn een mooie manier om impliciet en expliciet met het leerprofiel te werken. In onze eigen bibliotheek bieden wij daarom een ruime en gevarieerde collectie boeken. 

De domeinmedewerkers lezen elke dag minimaal 20 minuten voor. In domein 2, 3, 4 en 5 stellen de domeinmedewerkers na het lezen een open vraag. Denk hierbij aan vragen als: “Wat vond je mooi?” of “Wat herken je in dit verhaal?”. Hierdoor laten de domeinmedewerkers de kinderen dieper nadenken over het gelezen verhaal en stimuleren we onder andere de ontwikkeling van de karakterkenmerken van het leerprofiel. Daarnaast koppelen we de (voor)gelezen verhalen ook expliciet aan het leerprofiel. Zo gaan we met de groep in gesprek over het verhaal, bespreken we kenmerken die de (hoofd)personages laten zien of lezen we juist stukjes opnieuw of voor ter illustratie.  

Op de Binck onderzoeken, ontdekken en maken we samen. We denken ook samen na over de vragen die we stellen na het lezen. Dit kan niet zonder enige kennis over het aanbod van de bibliotheek. De domeinmedewerkers hebben een adviserende rol bij het kiezen van een boek. Deze kennis bouwen we op door met elkaar zoveel mogelijk boeken in de bibliotheek te lezen. Na het lezen gaan we met elkaar het gesprek aan door onszelf dezelfde vragen te stellen als de kinderen.  

Ieder boek dat een domeinmedewerker heeft gelezen wordt in het systeem direct gekoppeld aan de kenmerken van het leerprofiel. Zo blijft onze collectie en de kennis die wij hebben over onze boeken en het leerprofiel groeien.  

Wat is jouw favoriete (kinder)boek? En welke karakterkenmerken laat de hoofdpersoon hierin zien? 

‘Ik ben dapper’ – Drengr 

‘Ik ben zorgzaam’ – De jongen die met een walvis zwom 

‘Ik ben communicatief’ – Alfabet 

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer