Zorgzaam zijn

14 februari 2024

Op KC de Binck onderzoeken, ontdekken en maken we via de kernconcepten die omschreven zijn door het IB. Je kunt dan denken aan concepten als ‘oorzaak en gevolg’, waar er gekeken wordt naar bijvoorbeeld het gevolg van iemand zijn gedrag en het concept ‘verandering’, bijvoorbeeld de verandering van de aarde bij het ontstaan en laten uitbarsten van vulkanen. Dit proces omvat ook het onderzoeken en ontdekken van gerelateerde concepten en karakterkenmerken zoals zorgzaam zijn, emoties, relaties en vriendschap.

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?
Om voor de dieren buiten te zorgen, hebben de kinderen vogelhuisjes gemaakt. We hebben gezien dat er veel verschillende soorten vogels leven in de Binckhorst. Nadat er goed voor de vogels was gezorgd, bracht Teddy (de hond van een van onze domeinmedewerkers) een dag door in domein 2. Daarna nam onze knuffelhond Bino zijn intrek in het domein.

Tijdens een wandeling gebeurde er iets ernstigs met Bino. Hij had iets van de straat gegeten en werd hier erg ziek van. Na een paar dagen van ziekte besloten de kinderen van domein 2 dat Bino naar de dierenarts moest. We hebben een afspraak gemaakt voor woensdag 7 februari om 9 uur bij Dierenkliniek Samen (https://dierenklinieksamen.nl/) voor een consult.

De praktijkmanager heeft Bino ingeschreven bij de praktijk. Na een korte tijd in de wachtkamer werden de kinderen van domein 2 opgeroepen door de dierenarts. Na een onderzoek van een echte hond was Bino aan de beurt. Bino werd onderzocht en helaas moest hij geopereerd worden, omdat hetgeen hij van de straat had gegeten nog vastzat in zijn maag. De kinderen van domein 2 mochten bij de operatie aanwezig zijn en konden vragen stellen aan de dierenarts.

Dit verhaal over Bino is voortgekomen uit het spel van de kinderen, dankzij het aandachtige luisteren en observeren naar wat de kinderen bezighoudt binnen het concept zorgzaamheid. Door vragen te stellen tijdens het spel ontstaat er een verdiepend onderzoek naar zorgzaamheid, waarbij de buitenwereld wordt betrokken in ons kindcentrum.
Naast het spel hebben we na het bezoek aan de dierenarts om een herinnering gevraagd aan het bezoek aan de dierenarts. Deze herinnering is door de kinderen vastgelegd in de vorm van een tekening.

Voor de kinderen die zich in hun tweede jaar in domein 2 bevinden, was het concept zorgzaamheid al bekend. Vorig schooljaar heeft de vader van een kind uit domein 2, een dokter, een bezoek gebracht om te praten over de zorg voor zieke mensen in het ziekenhuis. Dit jaar is het zorgzaam zijn opnieuw aan bod gekomen. Deze herhaling biedt de kinderen de gelegenheid om een dieper begrip te ontwikkelen over zorgzaamheid. Op deze manier verkennen, ontdekken en begrijpen de kinderen concepten gedurende meerdere jaren in verschillende contexten.

Hoe zorg jij voor de dieren buiten? Hoe zorg jij voor de dieren binnen? Hoe toon jij zorg voor een ander? Hoe zorg jij voor onze omgeving?

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer