Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

20 november 2023

 Op De Binck hebben we vijf domeinen. Domein 1 is ons domein voor kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0-4 jaar. We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen te kunnen ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving.

De kinderen worden gebracht tussen 07.30 en 09.00. Ouders komen hun kinderen brengen en er is tijd en aandacht voor de overdracht van thuis naar het kindcentrum. De kinderen mogen bij binnenkomst zelf kiezen wat ze willen doen. De materialen die klaar staan veranderen mee met de interesses van de kinderen op dat moment. We vragen alle ouders om hun kinderen voor 09.00 te brengen, dan starten we namelijk gezamenlijk de dag tijdens het samenkomen.

Het samenkomen heeft een aantal vaste elementen. We starten met het welkomstlied, waarin alle kinderen apart worden benoemd. De kinderen geven hiervoor een bal door, het kind met de bal in de hand wordt bij de naam genoemd. ‘Goedemorgen Aisha, wat fijn om jou te zien. Wie zit er naast jou weet jij dat misschien?’. Daarna worden er verschillende liedjes uit de liedjesdoos gezongen met de kinderen. Elk kind kiest een liedje uit.

Na het samenkomen gaan we aan tafel zitten. We lezen een boekje voor. Het fruit wordt aan tafel gesneden en geschild en ondertussen maken we verbinding met elkaar door gesprekjes te voeren. We praten met en tegen de kinderen over wat we doen, welk fruit we schillen, welke kleuren ze zien, hoeveel er ligt. Soms mogen ze zelf mee snijden als ze dat willen. Voor het eten en drinken zingen we het eet smakelijk liedje en dan mag iedereen zelfstandig eten. Om schoon de dag te vervolgen krijgt elk kind een washandje voor de handen en het gezicht. Ze mogen de washand zelf in de wasmand gooien, die staat in de badkamer. 

De kinderen die al zindelijk zijn gaan zelf naar de wc en wassen daarna hun handen. De kinderen die bezig zijn met zindelijk worden mogen op het potje en krijgen daarna een schone luier, ze wassen hun handen en mogen terug naar het domein om vrij te spelen. De kinderen die nog twee keer slapen, gaan naar bed.

Bij voorkeur gaan we dan lekker naar buiten. We gebruiken hiervoor de binnenplaats direct voor domein 1. Alle kinderen hebben regenlaarzen en een regenpak, dus ook met wat regen kunnen we naar buiten. Buiten bieden we verschillende activiteiten zoals vliegeren met een zakje aan een touwtje, bellenblazen, kijken naar de beestjes, spelen met (regen) water en zand, klimmen op de kratten of we beleven een spannend fantasie avontuur en krijgen daarna zandtaartjes als afsluiting.

Na het buitenspelen bieden we een activiteit aan die past bij de interesse van de kinderen. Deze activiteiten variëren van onder andere werken in het atelier, de exploratiebak met confetti, rijst, pasta of meel, kleien of verven met losse voorwerpen of tinkeren met de tinkertray. 

Ondertussen warmen we de lunch op en kunnen we na het opruimen aan tafel. Ieder kind krijgt een eigen schaaltje met warm eten, we zingen dan smakelijk eten. Wie wil mag zelf eten, soms kunnen de kinderen het nog niet zelf dan helpen wij met het eten. Ze krijgen nog lekker wat drinken, een warme washand en dan gaan de meeste kinderen na een schone luier met een volle buik lekker slapen. 

Tussen de middag slapen de meeste kinderen. We ruimen dan het domein op en zetten nieuwe materialen klaar voor de middag. Ook doen we met de kinderen die wakker zijn aan tafel een activiteit. Op zo’n moment is er aandacht om samen, te tekenen, te bouwen, puzzelen of een spelletje te doen. 

Als iedereen langzaam weer wakker wordt en uit bed komt, krijgen ze een schone luier en hun kleren weer aan. Rond 15.00 gaan we na het opruimen aan tafel en eten we een cracker, rauwkost en drinken we wat. Ondertussen kletsen we met de kinderen en benoemen we wat we doen. We poetsen de handen en mond weer met een washand. 

Dan is het tijd om iets te ondernemen; naar buiten, boven naar het “speellokaal”, knutselen in het atelier of spelen bij de BSO. De kinderen die in het domein blijven krijgen ook een keuze. Ze spelen met scheerschuim, klei, spaghetti, mais uit blik of aardappelpuree off we spelen samen op de grond met bv slierten van folders en kranten, lezen voor, spelen met de auto’s, keuken of klimmen op de kussens en het trapje. 

Na het spelen, rennen, gillen, knutselen en gek doen is het tijd om op te ruimen. Iedereen is dan ook wakker, er is nog een verschoon/wc/potje ronde en dan gaan we aan tafel voor een soepstengel en wat rozijnen. Ondertussen worden de eerste kinderen opgehaald. We lezen wat aan tafel, doen een spelletje of ze scharrelen nog wat rond. Iedereen is ondertussen vermoeid van het ontdekken, onderzoeken en maken met elkaar, dus proberen we het rustig te houden. 

Wanneer iedereen naar huis is, zetten we alle materialen in het domein klaar voor de volgende dag, zodat de ruimte voor de kinderen klaar staat om bij binnenkomst direct te kunnen kiezen. Dan sluiten we het domein en is de dag afgelopen. 

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer