Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

20 november 2023

 Op De Binck hebben we vijf domeinen. Domein 1 is ons domein voor kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0-4 jaar. We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen te kunnen ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving.

De kinderen worden gebracht tussen 07.30 en 09.00. Ouders komen hun kinderen brengen en er is tijd en aandacht voor de overdracht van thuis naar het kindcentrum. De kinderen mogen bij binnenkomst zelf kiezen wat ze willen doen. De materialen die klaar staan veranderen mee met de interesses van de kinderen op dat moment. We vragen alle ouders om hun kinderen voor 09.00 te brengen, dan starten we namelijk gezamenlijk de dag tijdens het samenkomen.

Het samenkomen heeft een aantal vaste elementen. We starten met het welkomstlied, waarin alle kinderen apart worden benoemd. De kinderen geven hiervoor een bal door, het kind met de bal in de hand wordt bij de naam genoemd. ‘Goedemorgen Aisha, wat fijn om jou te zien. Wie zit er naast jou weet jij dat misschien?’. Daarna worden er verschillende liedjes uit de liedjesdoos gezongen met de kinderen. Elk kind kiest een liedje uit.

Na het samenkomen gaan we aan tafel zitten. We lezen een boekje voor. Het fruit wordt aan tafel gesneden en geschild en ondertussen maken we verbinding met elkaar door gesprekjes te voeren. We praten met en tegen de kinderen over wat we doen, welk fruit we schillen, welke kleuren ze zien, hoeveel er ligt. Soms mogen ze zelf mee snijden als ze dat willen. Voor het eten en drinken zingen we het eet smakelijk liedje en dan mag iedereen zelfstandig eten. Om schoon de dag te vervolgen krijgt elk kind een washandje voor de handen en het gezicht. Ze mogen de washand zelf in de wasmand gooien, die staat in de badkamer. 

De kinderen die al zindelijk zijn gaan zelf naar de wc en wassen daarna hun handen. De kinderen die bezig zijn met zindelijk worden mogen op het potje en krijgen daarna een schone luier, ze wassen hun handen en mogen terug naar het domein om vrij te spelen. De kinderen die nog twee keer slapen, gaan naar bed.

Bij voorkeur gaan we dan lekker naar buiten. We gebruiken hiervoor de binnenplaats direct voor domein 1. Alle kinderen hebben regenlaarzen en een regenpak, dus ook met wat regen kunnen we naar buiten. Buiten bieden we verschillende activiteiten zoals vliegeren met een zakje aan een touwtje, bellenblazen, kijken naar de beestjes, spelen met (regen) water en zand, klimmen op de kratten of we beleven een spannend fantasie avontuur en krijgen daarna zandtaartjes als afsluiting.

Na het buitenspelen bieden we een activiteit aan die past bij de interesse van de kinderen. Deze activiteiten variëren van onder andere werken in het atelier, de exploratiebak met confetti, rijst, pasta of meel, kleien of verven met losse voorwerpen of tinkeren met de tinkertray. 

Ondertussen warmen we de lunch op en kunnen we na het opruimen aan tafel. Ieder kind krijgt een eigen schaaltje met warm eten, we zingen dan smakelijk eten. Wie wil mag zelf eten, soms kunnen de kinderen het nog niet zelf dan helpen wij met het eten. Ze krijgen nog lekker wat drinken, een warme washand en dan gaan de meeste kinderen na een schone luier met een volle buik lekker slapen. 

Tussen de middag slapen de meeste kinderen. We ruimen dan het domein op en zetten nieuwe materialen klaar voor de middag. Ook doen we met de kinderen die wakker zijn aan tafel een activiteit. Op zo’n moment is er aandacht om samen, te tekenen, te bouwen, puzzelen of een spelletje te doen. 

Als iedereen langzaam weer wakker wordt en uit bed komt, krijgen ze een schone luier en hun kleren weer aan. Rond 15.00 gaan we na het opruimen aan tafel en eten we een cracker, rauwkost en drinken we wat. Ondertussen kletsen we met de kinderen en benoemen we wat we doen. We poetsen de handen en mond weer met een washand. 

Dan is het tijd om iets te ondernemen; naar buiten, boven naar het “speellokaal”, knutselen in het atelier of spelen bij de BSO. De kinderen die in het domein blijven krijgen ook een keuze. Ze spelen met scheerschuim, klei, spaghetti, mais uit blik of aardappelpuree off we spelen samen op de grond met bv slierten van folders en kranten, lezen voor, spelen met de auto’s, keuken of klimmen op de kussens en het trapje. 

Na het spelen, rennen, gillen, knutselen en gek doen is het tijd om op te ruimen. Iedereen is dan ook wakker, er is nog een verschoon/wc/potje ronde en dan gaan we aan tafel voor een soepstengel en wat rozijnen. Ondertussen worden de eerste kinderen opgehaald. We lezen wat aan tafel, doen een spelletje of ze scharrelen nog wat rond. Iedereen is ondertussen vermoeid van het ontdekken, onderzoeken en maken met elkaar, dus proberen we het rustig te houden. 

Wanneer iedereen naar huis is, zetten we alle materialen in het domein klaar voor de volgende dag, zodat de ruimte voor de kinderen klaar staat om bij binnenkomst direct te kunnen kiezen. Dan sluiten we het domein en is de dag afgelopen. 

Lees ook onze andere blogs

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer