Vieringen

21 december 2023

‘Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving. Hierbij maken we gebruik van boeken, concreet materiaal, beeldend materiaal, muziek of het uitnodigen van leergemeenschap.    

In december worden er over de gehele wereld verschillende feesten gevierd. Niet iedereen uit een bepaalde cultuur of religie volgt dezelfde tradities of vieringen op deze speciale dagen. Sommige vieringen en tradities worden in verschillende landen en in meerdere culturen gevierd, anderen zijn gebonden aan tradities en rituelen van een bepaald land.   

In ons kindcentrum zien wij vieringen als een manier van samenkomen. Kinderen, ouders en medewerkers voelen zich hierdoor onderdeel van de gemeenschap, bouwen samen ervaringen op en creëren herinneringen.  Hierdoor ontstaat intercultureel begrip en hebben we oog voor de identiteit van elk kind. 

Momenteel onderzoeken we, gezien de tijd van het schooljaar, binnen het transdisciplinaire thema ‘hoe we onszelf uitdrukken’ het centrale idee: vieringen verbinden waarden, normen en geloof van verschillende culturen. Het eerste onderzoek binnen deze unit richtte zich op het Suikerfeest, ook wel Eid Mubarak, gevolgd door een onderzoek van Diwali. Tijdens beide onderzoeken zijn ouders op het kindcentrum aanwezig geweest om te vertellen over de viering die zij thuis vieren. Hierbij hebben de kinderen gekeken naar tradities en routines.  

“Je krijgt niet alleen met je verjaardag nieuwe kleren, maar ook met het Suikerfeest.”  – Leerling uit domein 2, 4 jaar. 

In de aanloop naar 5 december hebben de kinderen de tradities en rituelen die bij Sinterklaas horen verkend. Gedurende deze periode hebben domein 1 en 2 elkaar dagelijks ontmoet om samen te lezen en te knutselen aan pakpapier en cadeautjes. Domein 2 en 3 hebben het sinterklaasfeest door middel van spel en denkroutines onderzocht. De week voor 5 december hebben de kinderen een groepscadeau ontvangen, gericht op samen spelen en met iets lekkers om samen te maken in onze keuken. Op 5 december hebben de verschillende domeinen een parcours afgelegd met de ingepakte cadeautjes en hebben de kinderen diverse spelletjes gespeeld.  Na 5 december zijn we gestart met een onderzoek naar de lichtjesfeesten, waarbij we Chanoeka en kerst verkenden. De denneboom is door de kinderen volgehangen met eigengemaakte slingers, tekeningen en kralenkettingen.

Als afsluiting van deze unit organiseren de kinderen gezamenlijk een Lichtjesfeest. Er werden worstenbroodjes gebakken, fruitsalade gemaakt en fruitspiesjes gegeten. Deze gezamenlijke lunch bracht een fijn moment van samenzijn. 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de vieringen en tradities in jullie familie of omgeving?

Lees ook onze andere blogs

Zelf het onderzoek plannen

Zelf het onderzoek plannen

Tijdens het plannen van een nieuwe onderzoeksunit en de activiteiten die we per week gaan doen, wordt de stem van de leerlingen ook meegenomen. Door de domeinmedewerkers wordt tijdens het plannen rekening gehouden met de interesses en de vragen van de kinderen. Echter vindt dat planproces wel na schooltijd zonder de kinderen plaats. In domein 4/5 besloten we dit, voor de laatste onderzoeksunit, anders te doen en het hele proces samen met de kinderen te doorlopen.

Lees meer
Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer