Taalgebruik

29 januari 2024

Voordat het kindcentrum in fysieke vorm bestond en we bespraken wat belangrijk was voor De Binck, werd ons duidelijk dat de taal die we met elkaar spreken bepalend is voor de cultuur en de sfeer die er heerst. Taal kent veel verschillende aspecten en vormen.

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Voor de medewerkers is taal een van de belangrijkste gereedschappen. De woorden die we gebruiken, de toon waarop we praten en onze non-verbale taal geven de kinderen boodschappen over hoe we naar ze kijken. Taal kan bevestigen en ontkrachten. We proberen taal zo in te zetten dat het kansen tot leren creëert.

De keuze om onze taal bewust en betekenisvol in te zetten komt vanuit onze wens om de kinderen de vaardigheden en strategieën aan te leren om hun eigen leren te initiëren en leiden. Het komt voort uit het beeld dat we kinderen over zichzelf gunnen, die van een competente en krachtige lerende.

Dat betekent ook dat we niet altijd de kinderen zullen redden in hun strubbelingen. Wanneer een kind zijn jas nog niet kan dichtritsen of wanneer het dak van hun bouwwerk instort, kan een pauze in onze reactie en een bewust gekozen antwoord de kinderen helpen in het zelf bedenken van een passende strategie om tot een oplossing te komen. “Zal ik je helpen met het dichtritsen van je jas?” kan een snelle oplossing zijn voor het probleem van het kind, maar helpt het kind niet verder bij een volgende keer dat de jas niet dicht wil.

We proberen in onze woorden het beeld van het kind als een actieve probleemoplosser over te brengen.

‘Ik zie dat je vastloopt. Wat ga je nu proberen om dit op te lossen?’

‘Ik zie dat je het niet opgeeft. Je zet door en probeert verschillende manieren om dit op te lossen.’

Iedereen vindt een compliment fijn, het geeft ons een goed gevoel. Het gevaar ligt echter op de loer dat we een afhankelijkheid van complimenten ontwikkelen, als een soort beloningssysteem. Kinderen raken dan afhankelijk van de goedkeuring van een volwassene. Ze zien de waarde van hun leren dan enkel wanneer een volwassene er goedkeuring aan geeft en niet voor de intrinsieke waarde die het kan brengen. Op die manier wordt er tijd verspilt aan het zoeken van erkenning terwijl ze ook verder zouden kunnen ontdekken en onderzoeken.

‘Ben jij tevreden?’

We streven ernaar om met onze woorden en acties de kinderen te laten merken dat het proces van leren zelf al waardevol genoeg is met alle uitdagingen en worstelingen die het oplevert. Kinderen zouden hun eigen terugblik en gevoel van voldoening belangrijk genoeg moeten vinden.

De taal die we gebruiken laten kinderen merken dat zij degene zijn die dingen kunnen leren en bereiken. Zij kunnen het doen. Zij hebben zelfbeschikking. Dus, de volgende keer dat jouw kind je iets laat zien dat ze hebben ontdekt, onderzocht of gemaakt, zeg dan niet ‘mooi, leuk of ik vind het geweldig’, maar probeer eens van de volgende mogelijkheden:

‘Vertel me er eens wat meer over?’

‘Ik zie dat je….’

‘Je ziet er trots uit. Ben je dat? En waar ben je trots op?’

‘Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe heb je dat gedaan?’

‘Wat was het lastigste of makkelijkste onderdeel?’

‘Kan je mij laten zien hoe je dat gemaakt hebt?’

‘Hmm…ik ben benieuwd wat je nu zult bedenken of maken.’

‘Het is je gelukt!’

‘Ooh, wat heb je daarvan geleerd?’

‘Hoe ben je op dit idee gekomen?’

 

Wat was de reactie van het kind toen je dit probeerde? Wij zijn benieuwd, laat het ons weten!

 

Deze blog is geschreven naar aanleiding van de bespreking van het boek ‘A culture of agency; fostering, engagement, empowerment, identity, and belonging in the early years’, Lisa Burman [2023]. De tekst is een vrije interpretatie van het boek.

 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer