Elkaar elke dag ontmoeten

08 juni 2023

Dinsdag 23 mei 2023 

Goedemorgen, 

Vandaag gaan we onderzoeken hoe we een tekst kunnen reviseren. We letten op lange zinnen zonder punt en hoofdletters. 

Wanneer gebruik je hoofdletters? 

Wanneer gebruik je een punt? 

 

Woensdag 31 mei 2023 

Goedemorgen, 

Vandaag kijken wij naar onszelf en ons huis. 

Hoe ziet jouw huis eruit? 

 

Iedere ochtend starten wij de dag met de ochtendvergadering. Een ochtendvergadering is een vaste routine van domein één tot en met vijf op de Binck. Dit is een moment dat we per stamgroep samenkomen op een vaste plek in het domein, vaak een kleed of een van de banken. Samenkomen heeft een vaste opzet om herkenbaarheid voor onze leerlingen te borgen. We nemen de tijd om elkaar te begroeten, iets te delen met elkaar en de dag door te nemen: welke dag is het vandaag en wat we allemaal gaan doen.  

Het ritme van het samenkomen is als volgt: 

  • Groeten: elkaar begroeten. Dit kan op verschillende manieren. Dit kan door middel van een lied, in verschillende talen of handgebaren. 
  • Delen: uitwisselen door te vertellen over een gebeurtenis of aan de hand van een vraag. Dit zijn soms vragen die passend zijn bij de onderzoeksmodule, maar kunnen ook vragen zijn die op dat moment leven in de groep. Kinderen kunnen ook een voorwerp meenemen om aan de stamgroep te laten zien. 
  • Groepsactiviteit: een groepsactiviteit om de groepsvorming te stimuleren. Dit kan verschillende vormen aannemen: een gezelschapsspelletje spelen, een omdenkvraag, een samenwerkingsopdracht et cetera. 
  • Ochtendboodschap: een boodschap wat wordt doorgenomen voor de start van de dag. In deze boodschap (zoals hierboven beschreven) staan de bijzonderheden van de dag. Ook wordt de dag en datum besproken. Soms staat de onderzoeksvraag beschreven die dag centraal staat. In domein twee en drie worden er ook vragen gesteld die gaan over taal, zoals: hoeveel woorden zie je hier? Is het een lang of een kort woord? Welke klanken herken je? 

Elk onderdeel van het samenkomen biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de vaardigheden van het leren en de kenmerken van het leerprofiel. Doordat kinderen naar elkaar leren luisteren en met elkaar te converseren leren zijn communicatief te zijn. Een ander karakterkenmerk wat naar voren komt tijdens de ochtendvergadering is ruimdenkend zijn. Iedereen is anders en kijkt op verschillende manieren naar een zelfde gebeurtenis, je leert elkaars mening en standpunt te respecteren en vragen te stellen. Daarnaast worden ook verschillende vaardigheden getraind, zo worden bij het begroeten en het delen de sociale vaardigheden geoefend en geeft de ochtendboodschap ruimte om de zelfmanagement vaardigheden te oefenen.  

Routines zoals deze bieden de structuur om met elkaar te onderzoeken, te ontdekken en te maken. Welke routines heb jij? En wat is jouw routine tijdens de start van de dag? 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer