10 jaar kindcentra

18 mei 2023

Lucas Onderwijs werkt al 10 jaar aan de ontwikkeling van kindcentra. Ons kindcentrum is daar het recentste voorbeeld van, maar zeker niet het laatste kindcentrum waarin Lucas samenwerkt met een partner uit de kinderopvang. Om de kennis en de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan in de verschillende kindcentra te delen en de veelzijdigheid van een kindcentrum te laten zien is er deze publicatie.  

In de publicatie zijn 10 gesprekken tussen collega’s vanuit Lucas Onderwijs en partners vanuit de kinderopvang gebundeld. Er wordt onder andere gesproken over het waarom van een kindcentrum, doorgaande lijnen, samenwerking in één gebouw en ouders in een kindcentrum.  

 Ook Kindcentrum de Binck komt in deze gesprekken aan bod. Anne ging in gesprek met Anneke Peters directeur van de Montessori John F. Kennedy over de doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied.  

‘Bij een duidelijk concept valt ook de scheiding tussen pedagogisch en didactisch weg. Als je werkt vanuit een krachtig kindbeeld, zoals bij het IB het geval is, dan ga je ervan uit dat kinderen leren terwijl zij zich ontwikkelen en vice versa.’   

Anne van Dam 

Mathijs had met Tine Oudshoorn, directeur-bestuurder van Vlietkinderen, in gesprek over integraal kc-leiderschap. Binnen een kindcentrum is het belangrijk om een nieuwe taal met elkaar te ontwikkelen waarin de woorden ‘school’ en ‘opvang’ niet in zitten. Het benadrukken van de gelijkwaardigheid van de medewerkers en het gezamenlijke doel, de ontwikkeling van de kinderen, staat centraal in alles wat we doen.  

‘En die nieuwe manier van werken en ontwikkelen vraagt automatisch ook om integraal leiderschap, zodat er iemand is die één visie uitdraagt en mensen op één manier aanstuurt.’  

Tine Oudshoorn 

Het was fijn om in het gesprek wederom de steun en ambitie vanuit Vlietkinderen te ervaren en de ruimte te krijgen om te profiteren van het beste van beide werelden. Het vraagt flexibiliteit en lef van iedereen betrokken bij het kindcentrum om elke dag te blijven werken aan de ontwikkeling van het kindcentrum.  

De impact die we dagelijks met elkaar op de kinderen hebben laat zien dat het meer dan de moeite waard is om onderdeel te zijn van KC de Binck! 

Ben jij ook zo benieuwd naar de geleerde lessen van de afgelopen 10 jaar? Je leest ze hier: https://www.lucasonderwijs.nl/cp/uploads/downloads/publicatie_kc.pdf

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer