Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

12 mei 2023

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen. De onderzoekslijnen zullen elkaar opvolgen, maar kunnen ook parallel aan elkaar lopen. Deze week is een start gemaakt met de eerste onderzoekslijn: Wat, waarom en hoe mensen onderzoeken? De eerste laag aan onderzoeksvragen zijn: Wie ben jij? Wie is de Binck? Wat verwacht de leerling van de Binck? Wat verwacht de Binck van onze leerlingen? Door met elkaar te onderzoeken, te ontdekken en te maken proberen we deze onderzoekslijnen te beantwoorden.

 

We hebben onderzoek gedaan naar de mensen en materialen op de Binck. Tijdens het onderzoek naar de mensen en materialen zijn verschillende vragen gesteld door zowel onze leerling als de domeinmedewerkers:

 • Wie is Eveline?
 • Wie is Amber?
 • Wat zijn 10 vragen die je zou willen stellen aan Amber en Eveline?
 • Welke materialen liggen er in domein 2?
 • Welke materialen liggen er in domein 3?
 • Wat kan ik bouwen met deze (open-ended) materialen die ik heb gevonden in domein 2 en 3?
 • Welke kunst kan ik maken met de lichtprojector?
 • Welke invloed heeft kant op het licht?
 • Welke invloed hebben kralen op het licht?
 • Hoe kan ik met de materialen zo een stevig mogelijke toren bouwen?
 • Wat is klei?
 • Wat kan ik maken met klei?
 • Wat gebeurt er als je mengt?

 

Aan de hand van activiteiten en spel heeft onze leerling samen met de domeinmedewerker zo goed mogelijk deze vragen proberen te beantwoorden. Dat is ook de rol van de professional binnen ons kindcentrum.

 

In de domeinen heeft de medewerker ook de rol van een mentor voor de leerlingen. Een mentor die samen met de andere domeinmedewerkers de leerlingen coacht om opzoek te gaan naar de eigen antwoorden. Die vragen stelt zoals welke materialen heb je nodig om tot een antwoord te komen? Hoe ga je dit ontdekken? Hoe ga je het onderzoeken? Wat ga je ervan maken?

 

Welke vragen stel jij jezelf als je iets nieuws wil leren?

 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer