Onderzoekend leren met baby’s en peuters

20 oktober 2022

Het kindcentrum staat voor één gedeelde visie op leren. Hoe ziet ontdekken, onderzoeken en maken er dan uit bij de jongste kinderen in het kindcentrum? Deze vragen zijn we samen vorm aan het geven door het voeren van gesprekken, het lezen en bespreken van verschillende van bronnen en het bezoeken van andere locaties waar op deze manier gewerkt wordt.

We nemen de tijd om goed te kijken en te luisteren en zijn geïnteresseerd in het spel van kinderen. Domein medewerkers observeren op al die verschillende plekken waar kinderen met materialen hun spel maken: op het dek, in de zandbak of bij de blokken. Door zorgvuldig naar het spel te kijken, krijgen we zicht op hoe leerruimtes en materialen en de ideeën van het kind het spel vormen.

Het zorgvuldig observeren en documenteren betekent veel; we zien hoe rijk spel ontstaat en wat wij als volwassenen kunnen betekenen bij het kiezen en maken van rijke spelomgevingen

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Een van de jongste kinderen is geïnteresseerd in de textuur van de verschillende balletjes en het mandje. Hij onderzoekt: hoe de verschillende materialen aanvoelen en wat het verschil in textuur is tussen het mandje en de balletjes.

Dit kind is gebiologeerd door wat dat ze achter laat op papier. Ze observeert het samenspel van de beweging van haar hand, het geluid van het potlood en de lijn die ontstaat op het papier. 

De fysieke omgeving heeft grote invloed heeft op het spel. We besteden veel tijd en aandacht aan het creëren van een omgeving die veel mogelijkheden biedt en waar materialen zijn waarmee de kinderen op allerlei verschillende manieren kunnen spelen.  Door te luisteren naar de verschillende manieren waarop kinderen uitdrukking geven aan hun ideeën kunnen we ze verder begeleiden in hun spel en ontwikkeling. 

Ook vanuit onze domeinmedewerkers kunnen er nieuwe impulsen worden gegeven aan het spel. Een liedje, een spelletje of een nieuw materiaal kan ervoor zorgen dat er nieuwe ideeën onderzocht worden. Zo is er een constante dialoog tussen kinderen, de leeromgeving en de voorstellen van medewerkers die ervoor zorgen dat we samen ontdekken, onderzoeken en maken.

Zo hebben we laatst materialen toegevoegd aan de buiten ruimte. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden en spel ideeën. Door goed te kijken kunnen we in de toekomst materialen weghalen of toevoegen om het onderzoek van de kinderen verder te ondersteunen. 

This attitude of the child means that the child is a real researcher . . . Yet it is possible to destroy this attitude of the child with our quick answers and our certainty. How can we support and sustain this attitude of children to construct explanations? 

Carlina Rinaldi

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer
Terugkijken en vooruit kijken

Terugkijken en vooruit kijken

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Lees meer