Onderzoekend leren met baby’s en peuters

20 oktober 2022

Het kindcentrum staat voor één gedeelde visie op leren. Hoe ziet ontdekken, onderzoeken en maken er dan uit bij de jongste kinderen in het kindcentrum? Deze vragen zijn we samen vorm aan het geven door het voeren van gesprekken, het lezen en bespreken van verschillende van bronnen en het bezoeken van andere locaties waar op deze manier gewerkt wordt.

We nemen de tijd om goed te kijken en te luisteren en zijn geïnteresseerd in het spel van kinderen. Domein medewerkers observeren op al die verschillende plekken waar kinderen met materialen hun spel maken: op het dek, in de zandbak of bij de blokken. Door zorgvuldig naar het spel te kijken, krijgen we zicht op hoe leerruimtes en materialen en de ideeën van het kind het spel vormen.

Het zorgvuldig observeren en documenteren betekent veel; we zien hoe rijk spel ontstaat en wat wij als volwassenen kunnen betekenen bij het kiezen en maken van rijke spelomgevingen

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Een van de jongste kinderen is geïnteresseerd in de textuur van de verschillende balletjes en het mandje. Hij onderzoekt: hoe de verschillende materialen aanvoelen en wat het verschil in textuur is tussen het mandje en de balletjes.

Dit kind is gebiologeerd door wat dat ze achter laat op papier. Ze observeert het samenspel van de beweging van haar hand, het geluid van het potlood en de lijn die ontstaat op het papier. 

De fysieke omgeving heeft grote invloed heeft op het spel. We besteden veel tijd en aandacht aan het creëren van een omgeving die veel mogelijkheden biedt en waar materialen zijn waarmee de kinderen op allerlei verschillende manieren kunnen spelen.  Door te luisteren naar de verschillende manieren waarop kinderen uitdrukking geven aan hun ideeën kunnen we ze verder begeleiden in hun spel en ontwikkeling. 

Ook vanuit onze domeinmedewerkers kunnen er nieuwe impulsen worden gegeven aan het spel. Een liedje, een spelletje of een nieuw materiaal kan ervoor zorgen dat er nieuwe ideeën onderzocht worden. Zo is er een constante dialoog tussen kinderen, de leeromgeving en de voorstellen van medewerkers die ervoor zorgen dat we samen ontdekken, onderzoeken en maken.

Zo hebben we laatst materialen toegevoegd aan de buiten ruimte. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden en spel ideeën. Door goed te kijken kunnen we in de toekomst materialen weghalen of toevoegen om het onderzoek van de kinderen verder te ondersteunen. 

This attitude of the child means that the child is a real researcher . . . Yet it is possible to destroy this attitude of the child with our quick answers and our certainty. How can we support and sustain this attitude of children to construct explanations? 

Carlina Rinaldi

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer