Onderzoekend leren met baby’s en peuters

20 oktober 2022

Het kindcentrum staat voor één gedeelde visie op leren. Hoe ziet ontdekken, onderzoeken en maken er dan uit bij de jongste kinderen in het kindcentrum? Deze vragen zijn we samen vorm aan het geven door het voeren van gesprekken, het lezen en bespreken van verschillende van bronnen en het bezoeken van andere locaties waar op deze manier gewerkt wordt.

We nemen de tijd om goed te kijken en te luisteren en zijn geïnteresseerd in het spel van kinderen. Domein medewerkers observeren op al die verschillende plekken waar kinderen met materialen hun spel maken: op het dek, in de zandbak of bij de blokken. Door zorgvuldig naar het spel te kijken, krijgen we zicht op hoe leerruimtes en materialen en de ideeën van het kind het spel vormen.

Het zorgvuldig observeren en documenteren betekent veel; we zien hoe rijk spel ontstaat en wat wij als volwassenen kunnen betekenen bij het kiezen en maken van rijke spelomgevingen

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Een van de jongste kinderen is geïnteresseerd in de textuur van de verschillende balletjes en het mandje. Hij onderzoekt: hoe de verschillende materialen aanvoelen en wat het verschil in textuur is tussen het mandje en de balletjes.

Dit kind is gebiologeerd door wat dat ze achter laat op papier. Ze observeert het samenspel van de beweging van haar hand, het geluid van het potlood en de lijn die ontstaat op het papier. 

De fysieke omgeving heeft grote invloed heeft op het spel. We besteden veel tijd en aandacht aan het creëren van een omgeving die veel mogelijkheden biedt en waar materialen zijn waarmee de kinderen op allerlei verschillende manieren kunnen spelen.  Door te luisteren naar de verschillende manieren waarop kinderen uitdrukking geven aan hun ideeën kunnen we ze verder begeleiden in hun spel en ontwikkeling. 

Ook vanuit onze domeinmedewerkers kunnen er nieuwe impulsen worden gegeven aan het spel. Een liedje, een spelletje of een nieuw materiaal kan ervoor zorgen dat er nieuwe ideeën onderzocht worden. Zo is er een constante dialoog tussen kinderen, de leeromgeving en de voorstellen van medewerkers die ervoor zorgen dat we samen ontdekken, onderzoeken en maken.

Zo hebben we laatst materialen toegevoegd aan de buiten ruimte. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden en spel ideeën. Door goed te kijken kunnen we in de toekomst materialen weghalen of toevoegen om het onderzoek van de kinderen verder te ondersteunen. 

This attitude of the child means that the child is a real researcher . . . Yet it is possible to destroy this attitude of the child with our quick answers and our certainty. How can we support and sustain this attitude of children to construct explanations? 

Carlina Rinaldi

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer