De Rol van de Leerkracht in Onderzoekend Leren

13 oktober 2022

Amber, één van onze collega’s, is al een tijdje een onderzoek aan het doen naar de rol van de leerkracht binnen onderzoekend leren. Hoe kijkt de IB PYP eigenlijk naar de rol van de leerkracht, wat wordt er verwacht en hoe verhoudt zich dat ‘directe instructie’?

Afgelopen dinsdag bracht Amber het team op de hoogte van haar bevindingen tot nu toe. Amber deelde dat met ons dat medewerkers:

  • open vragen stellen
  • verbanden inzichtelijk maken voor en met kinderen d.m.v. reflectie
  • verwondering stimuleren
  • eigenaarschap bevorderen
  • een onderzoekende houding in kinderen aanmoedigen

Vaak worden directe instructie en onderzoeken leren tegenover elkaar gezet, Amber concludeerde dat erbinnen onderzoekend leren ook ruimte is voor instructie. Leerkrachten denken dan goed na wie op welk moment welke instructie nodig heeft en werken met kleine groepen.

Tijdens haar onderzoek kwam Amber ‘denkroutines’ tegen die ontwikkeld zijn door het “Making Learning Visible’ team van de universiteit van Harvard. Denk routines zijn simpele makkelijk te onthouden routines die een bepaalde manier van denken activeren. Zo vraagt bijvoorbeeld de routine ‘ik zie, ik denk, ik vraag me af’, van leerlingen dat ze:

  1. beschrijven wat ze observeren
  2. conclusies en ideeën daarover delen
  3. reflecteren op vragen die kennis en observaties oproepen.

Denk routines helpen dus ook om na te denken over denken en geven leerkrachten een inzicht in hoe kinderen ergens naar kijken; wat hun perspectieven en theorieën zijn.

We want students who not only can think but who do think.”

Ron Ritchart
Making Learning Visible

Hoe kijken jullie naar de rol van de leerkracht? We onderschrijven het perspectief van de ‘education hub’ uit Nieuw-Zeeland;

Onderzoekend leren is een van de krachtigste vormen van leren en is een essentiële strategie om het leren van leerlingen te verbeteren.

https://theeducationhub.org.nz/how-to-undertake-teaching-as-inquiry/

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer