De Rol van de Leerkracht in Onderzoekend Leren

13 oktober 2022

Amber, één van onze collega’s, is al een tijdje een onderzoek aan het doen naar de rol van de leerkracht binnen onderzoekend leren. Hoe kijkt de IB PYP eigenlijk naar de rol van de leerkracht, wat wordt er verwacht en hoe verhoudt zich dat ‘directe instructie’?

Afgelopen dinsdag bracht Amber het team op de hoogte van haar bevindingen tot nu toe. Amber deelde dat met ons dat medewerkers:

  • open vragen stellen
  • verbanden inzichtelijk maken voor en met kinderen d.m.v. reflectie
  • verwondering stimuleren
  • eigenaarschap bevorderen
  • een onderzoekende houding in kinderen aanmoedigen

Vaak worden directe instructie en onderzoeken leren tegenover elkaar gezet, Amber concludeerde dat erbinnen onderzoekend leren ook ruimte is voor instructie. Leerkrachten denken dan goed na wie op welk moment welke instructie nodig heeft en werken met kleine groepen.

Tijdens haar onderzoek kwam Amber ‘denkroutines’ tegen die ontwikkeld zijn door het “Making Learning Visible’ team van de universiteit van Harvard. Denk routines zijn simpele makkelijk te onthouden routines die een bepaalde manier van denken activeren. Zo vraagt bijvoorbeeld de routine ‘ik zie, ik denk, ik vraag me af’, van leerlingen dat ze:

  1. beschrijven wat ze observeren
  2. conclusies en ideeën daarover delen
  3. reflecteren op vragen die kennis en observaties oproepen.

Denk routines helpen dus ook om na te denken over denken en geven leerkrachten een inzicht in hoe kinderen ergens naar kijken; wat hun perspectieven en theorieën zijn.

We want students who not only can think but who do think.”

Ron Ritchart
Making Learning Visible

Hoe kijken jullie naar de rol van de leerkracht? We onderschrijven het perspectief van de ‘education hub’ uit Nieuw-Zeeland;

Onderzoekend leren is een van de krachtigste vormen van leren en is een essentiële strategie om het leren van leerlingen te verbeteren.

https://theeducationhub.org.nz/how-to-undertake-teaching-as-inquiry/

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Zelf het onderzoek plannen

Zelf het onderzoek plannen

Tijdens het plannen van een nieuwe onderzoeksunit en de activiteiten die we per week gaan doen, wordt de stem van de leerlingen ook meegenomen. Door de domeinmedewerkers wordt tijdens het plannen rekening gehouden met de interesses en de vragen van de kinderen. Echter vindt dat planproces wel na schooltijd zonder de kinderen plaats. In domein 4/5 besloten we dit, voor de laatste onderzoeksunit, anders te doen en het hele proces samen met de kinderen te doorlopen.

Lees meer
Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer