‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

06 december 2023

In Reggio zien ze luisteren als een sensitiviteit gericht op de patronen die ons met anderen verbindt. 

 

Geschreven door: Djemi Voskamp, domeinmedewerker en PYP coördinator KC de Binck 

 

Mijn eerste week op de Binck, met mijn nieuwe collega’s, kan ik mij nog goed herinneren. Spannend, anders, nieuw, gezellig, maar ook vooral erg interessant. Als team zijn we begonnen met onze misse en visie op het leren, het kind en het onderwijs. Dit uitte zich in veel vragen, gesprekken en nog meer vragen. Niet alleen onze eigen missie en visie op onderwijs als professionals was van belang, maar ook die van het IB, International Baccalaureate Organization. Deze missie luidt als volgt:  

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. 

 To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. 

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right (IBO, 2023).   

Alle medewerkers onderstreepten wat van hen het meeste aansprak, waar zij het mee eens waren, waar zij vragen over hadden of iets aan toe wilde voegen. Ikzelf werd vooral getriggerd door het gedeelte van rigorous assessment. Tot op dat moment zag ik assessment vooral als toetsing, iets wel of niet halen, een voldoende of onvoldoende. Nu stond mijn kennis over het IB-onderwijs op dat moment nog in de kinderschoenen. Dit stond voor mij haaks op de rest van de beschreven missie. Hier wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind als een onderzoeker, denker, iemand die zorgzaam is en voor een betere wereld zou willen zorgen en dat ieder mens zijn leven lang wil blijven leren. Toentertijd heb ik mij voorgenomen om mij te verdiepen in assessment. 

Nu, na een aantal maanden ervaring, (zelf)studie en gesprekken met collega’s, heb ik meer kennis over hoe het IB en de Binck kijken naar assessment. Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).  

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.  

Op de Binck uit dit zich onder andere in het wekelijks plannen met ieder domein. Hier kom je samen met de collega’s die in dit domein werkzaam zijn. Met elkaar wordt besproken wat de medewerkers gezien en gehoord hebben. Hierin is de documentatie, naast onder andere de leerdoelen, leidend voor het vormgeven van het onderwijs voor de week erna. Er wordt gekeken naar verschillende foto’s, video’s en opmerkingen en vragen die de kinderen die week hebben gemaakt of gesteld.  

Daarnaast wordt er iedere maand met ieder kind naar het portfolio gekeken. Er wordt gekeken waar de kinderen trots op zijn, waar, hoe en wat ze hebben geleerd en wat ze een volgende keer wellicht anders zouden aanpakken. Het portfolio legt het proces vast van de ontwikkeling van de kinderen. Soms zijn dit momenten die het kind zelf in zijn/haar portfolio wil plaatsen, soms zijn dit ook momenten waarvan de medewerker vindt dat deze relevant zijn. Bij iedere post in het portfolio wordt het transdisciplinaire thema, het passende leerprofiel, de concepten en de leerdoelen getagd.  

Ten slotte wordt maandelijks ieder kind besproken met alle betrokken medewerkers. We stellen hierbij de volgende vragen: Wat maakt dit kind uniek? Welke ontwikkeling heeft het kind doorgemaakt in de afgelopen maand? Moeten er nog momenten gedocumenteerd worden? Dit zijn een aantal voorbeelden van hoe assessment in ontwikkeling is op de Binck, voor nu. 

Het huidige schooljaar is het gehele team bezig rondom assessment. We bouwen aan onze assessmentcultuur door onze studiedagen hierop in te richten. Daarnaast hebben we ook meerdere teammeetings waarin onderdelen van assessment onderzocht zullen worden. 

 

Hoe volg jij jouw ontwikkeling?  

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer