Wat is de rol van kunst in leren?

18 januari 2023

Questions are drivers of inquiry, catalysts for changing our perceptions, vehicles for developing understanding, promoters of action, and opportunities to clarify our thinking

Cultures of thinking

Vragen stuwen een onderzoek voort; daarom gebruiken we op het kindcentrum vragen om onze eigen kennis over onderzoekend leren te verdiepen. Afgelopen dinsdag lag de focus op het verband tussen de rol van expressie en onderzoekend leren. We begonnen met de grote vraag:

Hoe zou je ‘kunst’ omschrijven?

 Iedereen had iets meegenomen dat voor hem of haar voor kunst staat. Ieders interpretatie van kunst was anders; ideeën als proces, emotie, verhalen, expressie en creativiteit werden met elkaar gedeeld. 

 In het boek “How to be an explorer in de world’ van Keri Smith wordt kunst omschreven als ‘arrangeren en verzamelen’.

Tekst gaat verder onder foto

Het boek geeft ook advies over hoe een (goede) ontdekkingsreiziger te worden. De manier waarop kinderen al spelend in de wereld maakt veel van deze adviezen voor ons duidelijk: om je heen kijken, oog hebben voor wat leeft, alles boeiend vinden, in dialoog staan met de omgeving en je zintuigen gebruiken.

Tekst gaat verder onder foto

 

Ook wij gingen op ‘reis’ en verzamelden buiten voorwerpen die ‘tot je spreken’ en maakten er vervolgens kunst mee. Hierdoor leren we zelf we meer over de rol van kunst in het leerproces en het verband met ontdekken en onderzoeken. 

“Alles is anders, niks is hetzelfde, iedereen doet het op een andere manier . “

Eveline 

 

Het is een uitingsvorm die uniek is voor ieder mens, voor ieder
kind, iets waar we naar op zoek zijn in ons onderwijs.”

Daniëlle

Tekst gaat verder onder foto

 

De vraag ‘waarom is uitdrukking geven aan ideeën, waarden en begrip belangrijk binnen onderzoekend leren?’ leverde een mooi gesprek op over het verband tussen expressie en het leren van en met elkaar.

 

‘Je kan dingen op een rijtje zetten voor jezelf. De uiting van kunst, op wat voor manier dan ook, dat je daardoor alles op een rijtje zet in je hoofd.”

Freddie

‘Misschien ook wel inspireren voor anderen, met wat je aan uitdrukking geeft. Dat iemand zich daarin kan herkennen.”

Lisette

Het gesprek kwam heel natuurlijk uit bij de wijze waarop kinderen een relatie ontwikkelen met materialen en wat de rol van medewerkers is in dit proces is.

 

“Je bewust zijn van hoe je iets aanbiedt.”

Eveline

“De ruimte geven om kinderen iets te laten doen, zelf laten ervaren.”

Freddie

“Soms erin meegaan, soms laten zien wat je nog meer kan doen.”

Lisette

“Eerst kijken, verkennen wat er gebeurt, dan ga je verbinden, je gaat meedoen en volgen wat een kind ook doet. Het verwoorden en kinderen op elkaar betrekken. Daarna ga je verrijken, iets toevoegen. Daarin is veel ruimte voor kinderen om eerst hun eigen ding te doen en pas daarna als je denkt het is nodig, iets toe te voegen.”

Daniëlle

“Verkennen, verbinden, verrijken, dat geeft veel ruimte voor kinderen, die altijd dingen doen die wij niet bedacht hebben. Ik las ergens dat de uitdaging moet zijn dat de kinderen die binnenkomen, het kindcentrum creatiever verlaten dan toen ze bij ons startten. Dat is een mooie uitdaging. Wat zijn de voorwaarden daarvoor?

Anne

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer