Wat is de rol van kunst in leren?

18 januari 2023

Questions are drivers of inquiry, catalysts for changing our perceptions, vehicles for developing understanding, promoters of action, and opportunities to clarify our thinking

Cultures of thinking

Vragen stuwen een onderzoek voort; daarom gebruiken we op het kindcentrum vragen om onze eigen kennis over onderzoekend leren te verdiepen. Afgelopen dinsdag lag de focus op het verband tussen de rol van expressie en onderzoekend leren. We begonnen met de grote vraag:

Hoe zou je ‘kunst’ omschrijven?

 Iedereen had iets meegenomen dat voor hem of haar voor kunst staat. Ieders interpretatie van kunst was anders; ideeën als proces, emotie, verhalen, expressie en creativiteit werden met elkaar gedeeld. 

 In het boek “How to be an explorer in de world’ van Keri Smith wordt kunst omschreven als ‘arrangeren en verzamelen’.

Tekst gaat verder onder foto

Het boek geeft ook advies over hoe een (goede) ontdekkingsreiziger te worden. De manier waarop kinderen al spelend in de wereld maakt veel van deze adviezen voor ons duidelijk: om je heen kijken, oog hebben voor wat leeft, alles boeiend vinden, in dialoog staan met de omgeving en je zintuigen gebruiken.

Tekst gaat verder onder foto

 

Ook wij gingen op ‘reis’ en verzamelden buiten voorwerpen die ‘tot je spreken’ en maakten er vervolgens kunst mee. Hierdoor leren we zelf we meer over de rol van kunst in het leerproces en het verband met ontdekken en onderzoeken. 

“Alles is anders, niks is hetzelfde, iedereen doet het op een andere manier . “

Eveline 

 

Het is een uitingsvorm die uniek is voor ieder mens, voor ieder
kind, iets waar we naar op zoek zijn in ons onderwijs.”

Daniëlle

Tekst gaat verder onder foto

 

De vraag ‘waarom is uitdrukking geven aan ideeën, waarden en begrip belangrijk binnen onderzoekend leren?’ leverde een mooi gesprek op over het verband tussen expressie en het leren van en met elkaar.

 

‘Je kan dingen op een rijtje zetten voor jezelf. De uiting van kunst, op wat voor manier dan ook, dat je daardoor alles op een rijtje zet in je hoofd.”

Freddie

‘Misschien ook wel inspireren voor anderen, met wat je aan uitdrukking geeft. Dat iemand zich daarin kan herkennen.”

Lisette

Het gesprek kwam heel natuurlijk uit bij de wijze waarop kinderen een relatie ontwikkelen met materialen en wat de rol van medewerkers is in dit proces is.

 

“Je bewust zijn van hoe je iets aanbiedt.”

Eveline

“De ruimte geven om kinderen iets te laten doen, zelf laten ervaren.”

Freddie

“Soms erin meegaan, soms laten zien wat je nog meer kan doen.”

Lisette

“Eerst kijken, verkennen wat er gebeurt, dan ga je verbinden, je gaat meedoen en volgen wat een kind ook doet. Het verwoorden en kinderen op elkaar betrekken. Daarna ga je verrijken, iets toevoegen. Daarin is veel ruimte voor kinderen om eerst hun eigen ding te doen en pas daarna als je denkt het is nodig, iets toe te voegen.”

Daniëlle

“Verkennen, verbinden, verrijken, dat geeft veel ruimte voor kinderen, die altijd dingen doen die wij niet bedacht hebben. Ik las ergens dat de uitdaging moet zijn dat de kinderen die binnenkomen, het kindcentrum creatiever verlaten dan toen ze bij ons startten. Dat is een mooie uitdaging. Wat zijn de voorwaarden daarvoor?

Anne

Lees ook onze andere blogs

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer