Terugkijken en vooruit kijken

14 december 2022

The path is made by walking.

Antonio Machado

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Het is belangrijk om momenten te kiezen en te creëren waarin we alleen, met medewerkers en als team reflecteren op wat we de afgelopen periode allemaal bereikt hebben, waar we zijn begonnen en waar we heen willen. Ook nu kunnen we een onderzoekende houding aannemen door vragen te stellen en goed te luisteren naar de perspectieven van anderen.

Reflecterend op de afgelopen periode wordt het duidelijk dat ‘het pad’ gemaakt wordt door samen te gaan ‘lopen’; door ‘gewoon’ te beginnen door met elkaar te praten, oplossingen te bedenken, een feestje te vieren en het ook te benoemen als het soms lastig is.

Belangrijke momenten in onze korte geschiedenis draaien om hoe we met elkaar ontdekken en onderzoeken hoe we de identiteit van het kindcentrum gaan vormgeven. Dat gebeurt op allerlei manieren, in kleine en grotere groepen, op geplande en soms onverwachte momenten. Een belangrijk, leidend concept hierbij is dat de ervaringen van medewerkers in het kindcentrum in de basis gelijk zijn aan die van de kinderen. Ook wij staan onderzoekend, ondernemend en reflectief in ons werk, weten dat we van en met elkaar leren en dat bijdragen zorgt voor eigenaarschap.

 “Ik hoop dat we dit ook aan onze leerlingen kunnen meegeven:
geniet van hoe het gaat, van de kleine dingen en doe dat intens.“

Danielle

Eigenlijk is er teveel gebeurd om op te noemen. Hieronder staan een paar voorbeelden, begeleidt door de ideeën die bij die momenten passen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ontmoeting, verkenning

Betrokken, plezier, systematisch

Uitwisseling, reflectie, onderzoeken, maken

Plezier, onderzoeken, samenzijn, denken

In januari gaan we verder. Natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de ontwikkelingen in de Binckhorst, de samenwerking met de IB nu we een officiële kandidaatschool zijn voor de PYP, de nieuwe medewerkers die het team zullen gaan versterken en de kinderen die deel gaan uitmaken van de gemeenschap. We houden jullie via deze blog verder op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Ontdekken van al het moois dat komt.” 

Eveline

Tot die tijd horen we graag hoe jullie rust, tijd en ruimte creëren om samen te reflecteren. Hoe zorgen jullie ervoor dat er naar iedereen geluisterd wordt en dat de ideeën en patronen die boven komen drijven een impact hebben?

 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer