Terugkijken en vooruit kijken

14 december 2022

The path is made by walking.

Antonio Machado

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Het is belangrijk om momenten te kiezen en te creëren waarin we alleen, met medewerkers en als team reflecteren op wat we de afgelopen periode allemaal bereikt hebben, waar we zijn begonnen en waar we heen willen. Ook nu kunnen we een onderzoekende houding aannemen door vragen te stellen en goed te luisteren naar de perspectieven van anderen.

Reflecterend op de afgelopen periode wordt het duidelijk dat ‘het pad’ gemaakt wordt door samen te gaan ‘lopen’; door ‘gewoon’ te beginnen door met elkaar te praten, oplossingen te bedenken, een feestje te vieren en het ook te benoemen als het soms lastig is.

Belangrijke momenten in onze korte geschiedenis draaien om hoe we met elkaar ontdekken en onderzoeken hoe we de identiteit van het kindcentrum gaan vormgeven. Dat gebeurt op allerlei manieren, in kleine en grotere groepen, op geplande en soms onverwachte momenten. Een belangrijk, leidend concept hierbij is dat de ervaringen van medewerkers in het kindcentrum in de basis gelijk zijn aan die van de kinderen. Ook wij staan onderzoekend, ondernemend en reflectief in ons werk, weten dat we van en met elkaar leren en dat bijdragen zorgt voor eigenaarschap.

 “Ik hoop dat we dit ook aan onze leerlingen kunnen meegeven:
geniet van hoe het gaat, van de kleine dingen en doe dat intens.“

Danielle

Eigenlijk is er teveel gebeurd om op te noemen. Hieronder staan een paar voorbeelden, begeleidt door de ideeën die bij die momenten passen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ontmoeting, verkenning

Betrokken, plezier, systematisch

Uitwisseling, reflectie, onderzoeken, maken

Plezier, onderzoeken, samenzijn, denken

In januari gaan we verder. Natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de ontwikkelingen in de Binckhorst, de samenwerking met de IB nu we een officiële kandidaatschool zijn voor de PYP, de nieuwe medewerkers die het team zullen gaan versterken en de kinderen die deel gaan uitmaken van de gemeenschap. We houden jullie via deze blog verder op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Ontdekken van al het moois dat komt.” 

Eveline

Tot die tijd horen we graag hoe jullie rust, tijd en ruimte creëren om samen te reflecteren. Hoe zorgen jullie ervoor dat er naar iedereen geluisterd wordt en dat de ideeën en patronen die boven komen drijven een impact hebben?

 

Lees ook onze andere blogs

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer