Terugkijken en vooruit kijken

14 december 2022

The path is made by walking.

Antonio Machado

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Het is belangrijk om momenten te kiezen en te creëren waarin we alleen, met medewerkers en als team reflecteren op wat we de afgelopen periode allemaal bereikt hebben, waar we zijn begonnen en waar we heen willen. Ook nu kunnen we een onderzoekende houding aannemen door vragen te stellen en goed te luisteren naar de perspectieven van anderen.

Reflecterend op de afgelopen periode wordt het duidelijk dat ‘het pad’ gemaakt wordt door samen te gaan ‘lopen’; door ‘gewoon’ te beginnen door met elkaar te praten, oplossingen te bedenken, een feestje te vieren en het ook te benoemen als het soms lastig is.

Belangrijke momenten in onze korte geschiedenis draaien om hoe we met elkaar ontdekken en onderzoeken hoe we de identiteit van het kindcentrum gaan vormgeven. Dat gebeurt op allerlei manieren, in kleine en grotere groepen, op geplande en soms onverwachte momenten. Een belangrijk, leidend concept hierbij is dat de ervaringen van medewerkers in het kindcentrum in de basis gelijk zijn aan die van de kinderen. Ook wij staan onderzoekend, ondernemend en reflectief in ons werk, weten dat we van en met elkaar leren en dat bijdragen zorgt voor eigenaarschap.

 “Ik hoop dat we dit ook aan onze leerlingen kunnen meegeven:
geniet van hoe het gaat, van de kleine dingen en doe dat intens.“

Danielle

Eigenlijk is er teveel gebeurd om op te noemen. Hieronder staan een paar voorbeelden, begeleidt door de ideeën die bij die momenten passen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ontmoeting, verkenning

Betrokken, plezier, systematisch

Uitwisseling, reflectie, onderzoeken, maken

Plezier, onderzoeken, samenzijn, denken

In januari gaan we verder. Natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de ontwikkelingen in de Binckhorst, de samenwerking met de IB nu we een officiële kandidaatschool zijn voor de PYP, de nieuwe medewerkers die het team zullen gaan versterken en de kinderen die deel gaan uitmaken van de gemeenschap. We houden jullie via deze blog verder op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Ontdekken van al het moois dat komt.” 

Eveline

Tot die tijd horen we graag hoe jullie rust, tijd en ruimte creëren om samen te reflecteren. Hoe zorgen jullie ervoor dat er naar iedereen geluisterd wordt en dat de ideeën en patronen die boven komen drijven een impact hebben?

 

Lees ook onze andere blogs

Zelf het onderzoek plannen

Zelf het onderzoek plannen

Tijdens het plannen van een nieuwe onderzoeksunit en de activiteiten die we per week gaan doen, wordt de stem van de leerlingen ook meegenomen. Door de domeinmedewerkers wordt tijdens het plannen rekening gehouden met de interesses en de vragen van de kinderen. Echter vindt dat planproces wel na schooltijd zonder de kinderen plaats. In domein 4/5 besloten we dit, voor de laatste onderzoeksunit, anders te doen en het hele proces samen met de kinderen te doorlopen.

Lees meer
Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer