Taalvriendelijkheid

23 juni 2023

We spreken allemaal verschillende talen, soms letterlijk omdat we zijn grootgebracht in een omgeving met verschillende thuis- en/of familietalen of omdat we deze talen hebben geleerd op de middelbare school en soms figuurlijk omdat we met ons lichaam en onze uitdrukking ook een hoop zeggen zonder te spreken. Taal is ook een van de middelen waarmee we onze kinderen opvoeden, onze normen en waarden mee over brengen en is onderdeel van onze identiteit.  

Daarom vinden wij als kindcentrum het belangrijk dat alle talen er mogen zijn. Het is de manier waarop de kinderen zich uitdrukken en deze talen zijn een onderdeel van wie ze zijn. In de afgelopen periode zijn verschillende collega’s op bezoek geweest bij onder andere Perron 07 in Den Haag en de International School Utrecht (ISU). Daar hebben we gekeken naar de manier waarop zij omgaan met de verschillende thuis- en/of familietalen van de kinderen.  

Op ISU maken de kinderen in de groepen 2 en 3 bijvoorbeeld tekeningen van zichzelf waarop ze aangeven in welk deel van hun lichaam ze welke taal gebruiken of voelen. Een jongen had zijn handen ingevuld als Nederlands, in zijn voetbalteam was de voertaal namelijk Nederlands en daar was hij keeper. Zijn hoofd was Engels, want hij dacht in de Engelse taal. In elk leerjaar hadden ze op een andere manier aandacht voor de verschillende talen van het kind en maakten ze deze zichtbaar in de omgeving.  

In Perron 07 hingen in de groepen ook verschillende manieren waarop de thuis- en/of familietalen werden gevierd. Een van de voorbeelden willen we ook inzetten als de start van onze uiting aan de taalvriendelijkheid binnen de Binck. Daar maakten alle ouders een collage waarop verschillende onderdelen van thuis zichtbaar waren. Een aantal mogelijkheden die op de collage kunnen zijn: 

  • Foto’s van de mensen die belangrijk zijn in het leven van de kinderen met hun naam, bijvoorbeeld papa, mama, broers, zussen, opa’s of oma’s, ooms en tantes, etc;  
  • Een foto of tekening van het huis waar het kind woont; 
  • Dingen die de kinderen graag doen qua spel of activiteiten; 
  • De talen die thuis of met familie worden gesproken. Waarbij namen en/of woorden in die talen geschreven staan met de uitspraak erbij; 
  • Huisdieren. 

We nodigen alle ouders in de Binck uit om een collage te maken voor hun kind. Deze zullen we ophangen in het domein, zodat kinderen een herkenningspunt hebben, we gericht in gesprek kunnen over wie er thuis zijn en daarmee de thuissituatie beter leren kennen en we de eerste klanken of gesproken taal van het kind kunnen plaatsen en beter kunnen begrijpen.  

Wat heb jij nodig om zo’n collage te maken? Wie zijn er belangrijk voor jouw kind? Wat is de thuissituatie? Welke talen vormen jullie identiteit? Waar zijn jullie als gezin trots op? 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer