Het leerprofiel en het boek

12 september 2023

Dapper, Zorgzaam, Onderzoeker, Goed geïnformeerd, Integer, Denker, Reflectief, Evenwichtig, Ruimdenkend en Communicatief zijn de 10 karakterkenmerken van het leerprofiel van het IB.  

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.  

Op de Binck streven we ernaar dat onze kinderen deze karakterkenmerken (door)ontwikkelen en hiernaar handelen. Binnen het IB PYP staat het leerprofiel centraal en van daaruit heeft het invloed op alles wat we op en buiten De Binck. 

Boeken zijn een mooie manier om impliciet en expliciet met het leerprofiel te werken. In onze eigen bibliotheek bieden wij daarom een ruime en gevarieerde collectie boeken. 

De domeinmedewerkers lezen elke dag minimaal 20 minuten voor. In domein 2, 3, 4 en 5 stellen de domeinmedewerkers na het lezen een open vraag. Denk hierbij aan vragen als: “Wat vond je mooi?” of “Wat herken je in dit verhaal?”. Hierdoor laten de domeinmedewerkers de kinderen dieper nadenken over het gelezen verhaal en stimuleren we onder andere de ontwikkeling van de karakterkenmerken van het leerprofiel. Daarnaast koppelen we de (voor)gelezen verhalen ook expliciet aan het leerprofiel. Zo gaan we met de groep in gesprek over het verhaal, bespreken we kenmerken die de (hoofd)personages laten zien of lezen we juist stukjes opnieuw of voor ter illustratie.  

Op de Binck onderzoeken, ontdekken en maken we samen. We denken ook samen na over de vragen die we stellen na het lezen. Dit kan niet zonder enige kennis over het aanbod van de bibliotheek. De domeinmedewerkers hebben een adviserende rol bij het kiezen van een boek. Deze kennis bouwen we op door met elkaar zoveel mogelijk boeken in de bibliotheek te lezen. Na het lezen gaan we met elkaar het gesprek aan door onszelf dezelfde vragen te stellen als de kinderen.  

Ieder boek dat een domeinmedewerker heeft gelezen wordt in het systeem direct gekoppeld aan de kenmerken van het leerprofiel. Zo blijft onze collectie en de kennis die wij hebben over onze boeken en het leerprofiel groeien.  

Wat is jouw favoriete (kinder)boek? En welke karakterkenmerken laat de hoofdpersoon hierin zien? 

‘Ik ben dapper’ – Drengr 

‘Ik ben zorgzaam’ – De jongen die met een walvis zwom 

‘Ik ben communicatief’ – Alfabet 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer