Ouders en de Binck

30 mei 2023

Het IB wil vanuit zijn leergemeenschap (scholen, medewerkers, ouders en kinderen) onderwijs geven wat kan helpen om een betere en vreedzamere wereld op te bouwen. Ze zien onderwijs als een sociale en gezamenlijke onderneming, waarvan de gemeenschap en het individu profiteren. Iedereen betrokken bij de leergemeenschap wordt gevraagd bij te dragen aan het succes hiervan en om in actie te komen om verandering te veroorzaken. 

De verschillende achtergronden, kennis en ervaringen van ouders zijn zeer waardevol. Ouders kunnen onder andere bijdragen aan de leergemeenschap door actief betrokken te zijn, door in samenwerking besluiten te maken, ideeën uit te wisselen en ondersteuning te bieden. De samenwerking tussen thuis en het kindcentrum vormt de basis voor het leren, de groei, de gezondheid en het welzijn van de kinderen. De kinderen profiteren van een goede samenwerking tussen ouders en de medewerkers.  

Op de Binck streven wij daarom naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan. Hieronder geven we een aantal voorbeelden waar ouders en de medewerkers van de Binck samenwerken: 

 • De kindcentrumraad, een combinatie van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudercommissie (OC) I
 • Informatiemomenten voor ouders 
 • Tijdens vieringen in de Binck 
 • Portfoliogesprekken 
 • Ondersteunen tijdens de eindtentoonstelling (in de toekomst) 
 • De expertise van ouders tijdens de verschillende onderzoeksmodules inzetten 
 • Begeleiding tijdens excursies

   Door middel van een denkroutine (een denkroutine is een werkvorm waarbij je leert om op verschillende manieren en vanuit verschillende gezichtspunten naar iets te kijken) waren de kinderen extra nieuwsgierig geworden en hadden ze de volgende vragen opgesteld:  

   Waarom draagt een dokter een witte jas?, Kijkt hij met een lampje of een stokje in de mond? Hoe maakt hij iemand beter? 

   De ouder heeft, door middel van een aantal meegebrachte spullen en het kunnen uitproberen van deze materialen, de kinderen antwoord kunnen geven op al hun vragen. 

   Op de Binck willen we ouders zoveel mogelijk uitnodigen om onderdeel te zijn van onze leergemeenschap. Dit kan, zoals hierboven te lezen, op veel verschillende manieren. Op welke manier wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van jouw kind op de Binck? 

   Lees ook onze andere blogs

   10 jaar kindcentra

   10 jaar kindcentra

   Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

   Lees meer
   Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

   Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

   Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

   Lees meer
   Documenteren kun je leren!

   Documenteren kun je leren!

   Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

   Lees meer
   Starten als domeinmedewerker

   Starten als domeinmedewerker

   De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

   Lees meer
   Inclusief onderwijs

   Inclusief onderwijs

   Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

   Lees meer
   Het onderzoeken van onderzoekend leren

   Het onderzoeken van onderzoekend leren

   Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

   Lees meer
   Taal in het kindcentrum

   Taal in het kindcentrum

   Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

   Lees meer