Inclusief onderwijs

30 maart 2023

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”  

In samenwerking met SPPOH en partners proberen wij inclusief onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven door:
– Het omarmen van diversiteit
– Kleine groepen op niveau ondersteunen en begeleiden
– Het kind zien als een uniek individu met eigen talenten, waarbij zij zelf eigenaarschap ervaren over hun leerproces.
– Het systematisch kinderen bespreken en zien hoe wij hen het beste kunnen ondersteunen.

In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)/inclusie beleid hebben wij beschreven hoe wij op het kindcentrum inclusief onderwijs vormgeven. De eerste versie staat online op onze website (klik hier).

Judith van Wijk is adviseur bij SPPOH, het samenwerkingsverband in de regio Haaglanden. Judith heeft ons kindcentrum onlangs bezocht en bevroeg ons op onze visie op (inclusief) onderwijs. In het filmpje hieronder zie je een kort verslag van haar bezoek.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind en elke ouders zich welkom voelt bij ons op het kindcentrum. Wat is daar volgens jou voor nodig? Welke drempels ervaar jij in het dagelijks leven? Hoe ruimdenkend, integer en zorgzaam ben jij?

Lees ook onze andere blogs

Terugkijken en vooruit kijken

Terugkijken en vooruit kijken

De maand december leent zich voor momenten waarop je terugkijkt en de balans opmaakt. Voor ons is dit een erg bijzondere periode geweest; we zijn in augustus officieel gestart op onze nieuwe locatie en werken nu ongeveer 3 maanden samen.

Lees meer