Het kindcentrum in de wijk, de wijk in het kindcentrum

09 november 2022

Ons kindcentrum is een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om te groeien en te ontwikkelen. We willen dat elk kind gedijt en zo kan bijdragen aan een mooiere wereld. 

Kinderen van alle leeftijden dragen op hun eigen manier bij: een baby, peuter of twaalf jarige. Het zijn allemaal personen die het leren en samenzijn in ons kindcentrum beïnvloeden. Hiervoor luisteren we goed naar kinderen: hun gezichtsuitdrukkingen, hun lichaamstaal, hun interesses, hun ideeën, hun theorieën en meningen.  

Het luisteren naar kinderen en het betrekken van kinderen in beslissingen die hen aangaan betekent niet dat we altijd doen wat kinderen willen… Integendeel: het gaat juist om de dialoog tussen verschillende ideeën en de manier waarop we compromissen kunnen sluiten. Zo ervaren kinderen eigenaarschap en burgerschap en leren zij de rechten en verantwoordelijkheden die verwant zijn aan deze waarden.

De nadruk op het leren van belangrijke vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en denken ondersteunt kinderen in effectief deelnemen in de wereld. We oefenen dit bijvoorbeeld tijdens dagelijkse bijeenkomsten in het domein. Zo ervaren kinderen wat het betekent om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Met oudere kinderen willen we domein vergaderingen gaan plannen en willen we het mogelijk gaan maken dat kinderen deelnemen aan een leerlingenraad. 

Niet alleen in maar ook buiten het kindcentrum komen de kinderen in aanmerking met burgerschap. We zijn bezig met het opzetten van een lijst van bronnen in de wijk zodat we gebruik kunnen maken van de rijke hoeveelheid mogelijkheden die de wijk (en Den Haag) biedt. We denken dan bijvoorbeeld aan het planten van bomen, het oprapen van vuilnis of het interviewen van de lokale dokter en wijkagent. Zo gaan we de wijk in en halen de wijk het kindcentrum binnen. 

We hopen dat kinderen zo in de toekomst ‘actie’ gaan ondernemen naar aanleiding van wat ze in het kindcentrum geleerd hebben: dat ze nieuwe kennis en inzichten omzetten in een bijdrage aan de samenleving of leergemeenschap. Dat kan groot of klein zijn: het oprapen van vuilnis, het planten van bomen, het groeten van een onbekende, het schrijven van een brief naar de burgemeester of nauwkeurig reageren op berichten op sociale media 

Nu komen we in aanraking met een van de thema’s van de recente Koersbeweging van Lucas Onderwijs: ‘toekomstgericht onderwijs gericht op brede ontwikkeling’: 

We willen dat alle leerlingen zich breed ontwikkelen om als persoon en burger
te groeien en als volwaardige wereldburger te participeren in de samenleving.

(Lucas koersbeweging 2022) 

Hoe kijken jullie naar de implementatie van burgerschap en de rol van de wijk in de school? We horen het graag!

 

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer