Het kindcentrum in de wijk, de wijk in het kindcentrum

09 november 2022

Ons kindcentrum is een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om te groeien en te ontwikkelen. We willen dat elk kind gedijt en zo kan bijdragen aan een mooiere wereld. 

Kinderen van alle leeftijden dragen op hun eigen manier bij: een baby, peuter of twaalf jarige. Het zijn allemaal personen die het leren en samenzijn in ons kindcentrum beïnvloeden. Hiervoor luisteren we goed naar kinderen: hun gezichtsuitdrukkingen, hun lichaamstaal, hun interesses, hun ideeën, hun theorieën en meningen.  

Het luisteren naar kinderen en het betrekken van kinderen in beslissingen die hen aangaan betekent niet dat we altijd doen wat kinderen willen… Integendeel: het gaat juist om de dialoog tussen verschillende ideeën en de manier waarop we compromissen kunnen sluiten. Zo ervaren kinderen eigenaarschap en burgerschap en leren zij de rechten en verantwoordelijkheden die verwant zijn aan deze waarden.

De nadruk op het leren van belangrijke vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en denken ondersteunt kinderen in effectief deelnemen in de wereld. We oefenen dit bijvoorbeeld tijdens dagelijkse bijeenkomsten in het domein. Zo ervaren kinderen wat het betekent om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Met oudere kinderen willen we domein vergaderingen gaan plannen en willen we het mogelijk gaan maken dat kinderen deelnemen aan een leerlingenraad. 

Niet alleen in maar ook buiten het kindcentrum komen de kinderen in aanmerking met burgerschap. We zijn bezig met het opzetten van een lijst van bronnen in de wijk zodat we gebruik kunnen maken van de rijke hoeveelheid mogelijkheden die de wijk (en Den Haag) biedt. We denken dan bijvoorbeeld aan het planten van bomen, het oprapen van vuilnis of het interviewen van de lokale dokter en wijkagent. Zo gaan we de wijk in en halen de wijk het kindcentrum binnen. 

We hopen dat kinderen zo in de toekomst ‘actie’ gaan ondernemen naar aanleiding van wat ze in het kindcentrum geleerd hebben: dat ze nieuwe kennis en inzichten omzetten in een bijdrage aan de samenleving of leergemeenschap. Dat kan groot of klein zijn: het oprapen van vuilnis, het planten van bomen, het groeten van een onbekende, het schrijven van een brief naar de burgemeester of nauwkeurig reageren op berichten op sociale media 

Nu komen we in aanraking met een van de thema’s van de recente Koersbeweging van Lucas Onderwijs: ‘toekomstgericht onderwijs gericht op brede ontwikkeling’: 

We willen dat alle leerlingen zich breed ontwikkelen om als persoon en burger
te groeien en als volwaardige wereldburger te participeren in de samenleving.

(Lucas koersbeweging 2022) 

Hoe kijken jullie naar de implementatie van burgerschap en de rol van de wijk in de school? We horen het graag!

 

Lees ook onze andere blogs

Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen

In domein 1 en 2 op Kindcentrum de Binck nemen materialen een belangrijke plek in. Werken met materialen roept veel vragen op die de domeinmederwerkers met elkaar onderzoeken: Wat is geschikt materiaal? Hoe zet je dit in? Hoe begeleid je kinderen hierbij? Hoe gebruik je de materialen duurzaam en houd je de kosten beheersbaar? Hoe richt je een atelier in? Tijdens de 2 daagse workshop “Begrijpen met je handen” van Atelier in een koffer, zijn wij weer een beetje verder gekomen in dit nooit stoppende onderzoeksproces.

Lees meer
Burgerschap

Burgerschap

Onderwijs voor (wereld)burgerschap, is onderwijs bestendig voor de toekomst. Het kindcentrum zet een curriculum neer dat ruimdenkend is, intercultureel begrip heeft, en comfort met pluraliteit en complexiteit in onze geglobaliseerde wereld ontwikkelt. Zodat onze leerlingen bewust kiezen om een goede (wereld)burger te worden.

Lees meer
Zorgzaam zijn

Zorgzaam zijn

Op dit moment onderzoeken de kinderen van domein 2 het zorgzaam zijn. Ze vragen zich af: Hoe zorgen we voor de dieren buiten? Hoe zorgen we voor de dieren binnen? Hoe zijn we zorgzaam voor elkaar? Hoe zorgen we voor onze omgeving?

Lees meer
Taalgebruik

Taalgebruik

Voor de kinderen zijn de woorden die worden gebruikt, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven belangrijke signalen over hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt.

Lees meer
Vieringen

Vieringen

Er zijn zo veel vieringen en tradities in de wereld – meer dan 1 persoon in een heel leven kan ervaren. In het kindcentrum vieren we jaarlijks een aantal momenten met elkaar. Het begin van het schooljaar, sinterklaas, lichtjesfeest, lentefeest, het einde van het schooljaar. Daarnaast vindt het kindcentrum het ook belangrijk dat kinderen leren over feesten die leven in de groep of samenleving.

Lees meer
‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

‘Luisteren is een tijd van lange pauzes.’ (Reggio Children, 2001)

Het doel van assessment volgens de IB is om leren en lesgeven te informeren. Het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie over het leren van leerlingen om de onderwijspraktijk te informeren. Het identificeert wat leerlingen weten, begrijpen en kunnen in verschillende stadia van het leerproces (IBO, 2018).

Dit heeft mij laten inzien dat assessment een doorgaand proces is, van het kind, maar ook van mij als professional, door goed te luisteren naar het kind, de vragen die deze (impliciet) stelt en wat het kind mij vertelt, kan ik mijn onderwijs verder plannen en ontwikkelen.

Lees meer
Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer