Het kindcentrum in de wijk, de wijk in het kindcentrum

09 november 2022

Ons kindcentrum is een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om te groeien en te ontwikkelen. We willen dat elk kind gedijt en zo kan bijdragen aan een mooiere wereld. 

Kinderen van alle leeftijden dragen op hun eigen manier bij: een baby, peuter of twaalf jarige. Het zijn allemaal personen die het leren en samenzijn in ons kindcentrum beïnvloeden. Hiervoor luisteren we goed naar kinderen: hun gezichtsuitdrukkingen, hun lichaamstaal, hun interesses, hun ideeën, hun theorieën en meningen.  

Het luisteren naar kinderen en het betrekken van kinderen in beslissingen die hen aangaan betekent niet dat we altijd doen wat kinderen willen… Integendeel: het gaat juist om de dialoog tussen verschillende ideeën en de manier waarop we compromissen kunnen sluiten. Zo ervaren kinderen eigenaarschap en burgerschap en leren zij de rechten en verantwoordelijkheden die verwant zijn aan deze waarden.

De nadruk op het leren van belangrijke vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en denken ondersteunt kinderen in effectief deelnemen in de wereld. We oefenen dit bijvoorbeeld tijdens dagelijkse bijeenkomsten in het domein. Zo ervaren kinderen wat het betekent om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Met oudere kinderen willen we domein vergaderingen gaan plannen en willen we het mogelijk gaan maken dat kinderen deelnemen aan een leerlingenraad. 

Niet alleen in maar ook buiten het kindcentrum komen de kinderen in aanmerking met burgerschap. We zijn bezig met het opzetten van een lijst van bronnen in de wijk zodat we gebruik kunnen maken van de rijke hoeveelheid mogelijkheden die de wijk (en Den Haag) biedt. We denken dan bijvoorbeeld aan het planten van bomen, het oprapen van vuilnis of het interviewen van de lokale dokter en wijkagent. Zo gaan we de wijk in en halen de wijk het kindcentrum binnen. 

We hopen dat kinderen zo in de toekomst ‘actie’ gaan ondernemen naar aanleiding van wat ze in het kindcentrum geleerd hebben: dat ze nieuwe kennis en inzichten omzetten in een bijdrage aan de samenleving of leergemeenschap. Dat kan groot of klein zijn: het oprapen van vuilnis, het planten van bomen, het groeten van een onbekende, het schrijven van een brief naar de burgemeester of nauwkeurig reageren op berichten op sociale media 

Nu komen we in aanraking met een van de thema’s van de recente Koersbeweging van Lucas Onderwijs: ‘toekomstgericht onderwijs gericht op brede ontwikkeling’: 

We willen dat alle leerlingen zich breed ontwikkelen om als persoon en burger
te groeien en als volwaardige wereldburger te participeren in de samenleving.

(Lucas koersbeweging 2022) 

Hoe kijken jullie naar de implementatie van burgerschap en de rol van de wijk in de school? We horen het graag!

 

Lees ook onze andere blogs

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

Een dag in domein 1 (0-4 jaar)

We hebben de ruimte om twee groepen van twaalf kinderen (KDV) te ontvangen. De kinderen in dit domein zijn gebaat bij een goed doordacht dagritme met duidelijke regels, routines en verwachtingen vanuit de medewerkers. Zo creëren we een voorspelbare en veilige omgeving. Lees hier hoe we dit vormgeven.

Lees meer
Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Een dag op De Binck (4-12 jaar)

Domein 2 tot en met 5 zitten samen in één grote ruimte, het domein. Dit vraagt om duidelijke structuur, regels en routines van domeinmedewerkers om onze kinderen vrijheid te kunnen geven. De structuur bieden we onder andere door middel van een dagritme.

Lees meer
Het leerprofiel en het boek

Het leerprofiel en het boek

Met deze 10 karakterkenmerken word je een echte wereldburger, neem je actief deel aan de samenleving en heb je respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarnaast zijn dit kenmerken die de rest van je leven van belang zullen zijn en die stimuleren tot een leven lang leren. Deze karakterkenmerken zijn ook terug te vinden in verhalen.

Lees meer
Taalvriendelijkheid

Taalvriendelijkheid

Een leergemeenschap wordt gevormd door de identiteit van iedereen die er onderdeel van uitmaakt. De verschillende talen vanuit huis en de omgeving maken hier een belangrijk onderdeel van. Op De Binck erkennen en vieren we deze talen als een verrijking van onze omgeving. Dit doen we onder andere door deze zichtbaar te maken. In dit blog lees je over een van de manieren waarop we dit doen.

Lees meer
Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer