Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

We vertellen op Scholen op de kaart ons verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. De cijfers komen vanuit DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Wij hebben daar onze unieke informatie aan toe gevoegd, die u ook op deze website vindt.

U vindt ons kindcentrum op scholen op de kaart hier: