We zijn Binckies: maar wat houdt dat eigenlijk in?

23 november 2022

Sir Ken Robinson zei: “onderwijs is een geavanceerd menselijk proces, geen onpersoonlijk productiesysteem” (2015). We weten dat het complexe structuren, dialogen over leren en duidelijke organisatiestrategieën vereist. 

Tijdens een bijeenkomst met medewerkers die met de jongste kinderen in het kindcentrum werken, hebben we elkaar beter leren kennen en nagedacht over hoe we onderzoekend leren willen ontwikkelen. Het is mooi dat iedereen verschillende ideeën binnenbrengt vanuit eerdere ervaringen, opleidingen en andere werkplekken.

Het ontwikkelen van een gedeelde, speelse pedagogie is een proces dat erkent dat de sterke punten van het team voortkomen uit de gaven en perspectieven van de individuen, waar “diversiteit onze grootste overeenkomst is” (Gunilla Dahlberg, 2019).

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit kost tijd.  Gedeelde waarden, ideeën, aanpak, routines en rituelen worden opgebouwd door gesprekken, dingen uitproberen en verschillende bronnen raadplegen.

De volgende vragen zullen we de komende tijd in gedachten houden:

  • Welke sterke punten, inzichten, achtergronden en filosofieën brengen verschillende leden van mijn team?
  • Welke inzichten brengen we allemaal over het belang van spelen bij jonge kinderen?
  • Hoe beïnvloeden onze overtuigingen onze aanpak (vooral in onze context, met deze kinderen)?
  • Hoe zien we de rol van de medewerkers binnen onderzoekend leren?
  • Hoeveel richting geven we, hoe open kan een activiteit zijn?
  • Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om meer te leren over onderzoekend leren en hoe kunnen we ons meer bewust worden van onze eigen acties en interacties?

Wil jij ons met ons mee op onderzoek? We hebben nog ruimte voor versterking van ons team.  

logo zegel

Lees ook onze andere blogs

Ouders en de Binck

Ouders en de Binck

Op de Binck streven wij naar een goede samenwerking met de ouders. We werken hier op een aantal verschillende manieren aan.

Lees meer
10 jaar kindcentra

10 jaar kindcentra

Op de kindcentrum dag van Lucas Onderwijs werd de publicatie over 10 jaar kindcentra gelanceerd. Ook wij staan hier als kindcentrum in vermeld door middel van twee gesprekken met Anne en Mathijs.

Lees meer
Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Nieuwe ontwikkelingen op de Binck

Eindelijk was het zover. 8 mei 2023 was de eerste dag dat ons derde domein openging. Domein 3 is opgestart. Domein 3 heeft als groot idee: Wie we zijn? Hieruit is het centrale idee Nieuwsgierigheid en verwondering zijn een essentieel onderdeel van wie we zijn, ontstaan. Vanuit het centrale idee werken we met drie verschillende onderzoekslijnen.

Lees meer
Documenteren kun je leren!

Documenteren kun je leren!

Als team leren wij graag van anderen. Dit betekent dat wij met het team o.a. andere kindcentra, scholen en kinderdagopvang bezoeken. Op woensdag 15 maart zijn Mathijs, Daniëlle, Joyce en Lisette bij Perron07 langs geweest om kennis te maken en om inspiratie op te doen voor de Binck. Een van de vragen die zij meenamen tijdens het bezoek was: hoe wordt hier de ontwikkeling van het kind gevolgd? En vervolgens vastgelegd?

Lees meer
Starten als domeinmedewerker

Starten als domeinmedewerker

De afgelopen periode is er veel bedacht, gelezen, onderzocht, vormgegeven en besproken in het team van KC de Binck. Het voelt soms alsof we in een snelkookpan zitten met elkaar en in een hoog tempo de basis leggen voor de komende jaren. We beseffen ons dat het voor een buitenstaander overweldigend kan zijn om de samenhang te doorzien en tot zich te nemen.

Lees meer
Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Kindcentrum de Binck onderschrijft de gedachten van inclusief onderwijs voor alle kinderen in het kindcentrum. Hiervoor hanteren we onder andere de standaarden en praktijken van het International Baccalaureate (hierna: IB). In 2016 verklaarde de IB het volgende: “Inclusief onderwijs is een proces dat tot doel heeft de toegang tot en betrokkenheid bij het leren voor alle kinderen te vergroten door belemmeringen voor leren te identificeren en te verwijderen.”

Lees meer
Het onderzoeken van onderzoekend leren

Het onderzoeken van onderzoekend leren

Wat voor de kinderen in het kindcentrum geldt, is ook van toepassing op de medewerkers. Dat betekent dat we allemaal bezig zijn met ontdekken, onderzoeken en uiteindelijk vormgeven (maken) van het leren in de verschillende domeinen.

Lees meer
Taal in het kindcentrum

Taal in het kindcentrum

Wat is de rol van taal en meertaligheid in het kindcentrum?We zien taal als een middel om identiteit te bevestigen. Iemands thuis en familietalen vormen namelijk fundamenteel de relatie die iemand heeft met de wereld.

Lees meer